Koege-Arkiverne-001 Oversvømmelsesmærke Gl. Toldbod, Nordre Havn april 1969

Køge Arkiverne er åbne igen!
Vi kan kontaktes på byarkiv@museerne.dk.