Koege-Arkiverne-002 Havnefoged Mortensen viser vandstanden ved Stormflodssøjlen 1872

Køge Arkiverne er åbne igen!
Vi kan kontaktes på byarkiv@museerne.dk.