Koege-Arkiverne-002 Havnefoged Mortensen viser vandstanden ved Stormflodssøjlen 1872