38 – B352

Køge Arkiverne er åbne igen!
Vi kan kontaktes på byarkiv@museerne.dk.