Karnevalsoptoget 5. og 6. juli 1958

Samtale med Josephine Baker, som har svært ved at tage afsked.
(ØF 7. juli 1958 side 3)
Se også den 27. august 1958 side 6A – hele siden med hilsen fra Josephine Baker.

Billede af dele af karnevalsoptoget (ØF 7. juli 1958 side 1)

Billeder af prins karneval Vagn Bro og Vivi Bak, “statsminister” Grüner Hanson, Josephine Baker samt et billede af Leesa Foster på scenen.
(ØF 7. juli 1958 side 3 – 2½ spalte)