Køge før og nu – Torvet 1, Køge Rådhus

Køge før og nu – Køge Rådhus

Bygningen beliggende med adressen Torvet 1, er Køges gamle rådhus. Det er en bygning der kan dateres tilbage til årene omkring 1552. Huset er opført som rådhus for byens styre, og det gør det til Danmarks ældste, fungerende rådhus.

Bygningen har en lang og spændende forhistorie, og den er der heldigvis rig mulighed for at dykke ned i.

Facadeombygningen 1803

Selv om bygningen stammer fra 1500-tallet, stammer dens nuværende facade fra 1803. Da fik Rådhuset en stor ombygning af facaden mod Torvet. Det ændrede fuldstændig bygningens udseende og karakter. De sidste gotiske stilelementer fra 1500-talsbygningen, blev afløst af en regelmæssig, klassicistisk facade. Der kom bl.a. en ny, stor frontgavl, som afløste en noget mindre kvistgavl fra renæssancen, som formentlig havde et hejseværk som det ses i rådhusgården. Vinduesforløbet blev også rettet gevaldig op og gjort helt regelmæssigt. Ombygningen kender vi meget detaljeret, bl.a. gennem regnskaber fra Murermester Thrane, der stod for opgaven.

Den eneste synlige rest på bygningen fra tiden før ombygningen, er de to små relieffer der sidder på facaden nær hoveddøren. Der er to relieffer bevaret, som man mener stammer fra Statius van Dürens værksted i Lübeck.

Rådhusets gudinder

På frontgavlen mod Torvet sidder et relief med to gudinder. Det er Justitia og Minerva. Justitia ses til venstre og er den romerske gudinde for retfærdighed. Hendes holder en vægt, som symboliserer afbalanceringen af ret og uret. Hun har bind for øjnene og er den upartiske dommer. Minerva til højre er gudinde for visdom. Hun holder en bog som symbol på visdom. Over dem stråler solen ned over Køge som symbol på lykke og velstand. De er så at sige kronen på den klassicistiske renovering af rådhuset. Desværre ved man ikke hvem der står bag deres tilblivelse.

Læs mere om Rådhusets gudinder.

Vil du vide mere?
Vil man vide mere om rådhusets historier, så har Hans Henrik Engquist i Køge Bys Historie fra 1988 givet en glimrende udredning af bygningens historie. Den kan ses på arkiverne.

På Køge Arkivernes hjemmeside findes der desuden en god lille artikel om Rådhuset.
Har man lyst til at læse endnu mere, findes der også en tekst om Rådhuskælderen:

Køgedatabasen er altid god til at finde opslag på særlige emner.

Fotografier: Hugo Matthiessen, 1914 og Jens Møller Andersen, 2010.
Af arkivar Lars Kjær, Køge Byhistoriske Arkiv.