Køge før og nu – Køge Torv

Køge Torv 1914 – 2010
Historierne tager udgangspunkt i en række fotografier taget af fotograf og museumsinspektør Hugo Matthiessen i Køge i 1914. Det er altså næsten 100 år siden at Hugo Matthiesen var i Køge med sit kamera for at dokumentere Køge by. Han har lavet en helt fantastisk serie billeder, som er utrolig værdifuld for os i dag.

Det er ikke kun her i Køge, at man har fået øjnene op for den værdi som disse billeder repræsenterer. Fotograf Jens Møller Andersen fra Galten i Jylland har i sommeren 2010 været på besøg i Køge. Han har genfotograferet mange af de samme steder som Hugo Matthiesen var på små hundrede år tidligere. Disse fotografier er indleveret til Køge Byhistoriske Arkiv og bruges nu til at fortælle om Køges historie.

Billederne er alle sammen eksempler på, hvad man kan finde i Køge Arkivernes samlinger. Alle er velkomne til at besøge arkiverne og benytte sig af samlingerne. Husk også at arkiverne er meget interesserede i at modtage fotografier og dokumenter, der er med til at dokumentere og fastholde Køges historie for fremtidige generationer.

Køge Torv
Det første billede vi har valgt til serien, er jo næsten ”nødt” til at være fra Køge Torv. Torvet er Køges midtpunkt og centrum og har været det siden Køge blev til i 1200-tallet.

Umiddelbart er ligheden til i dag jo slående. Frederik VII står på sin plads midt på Torvet, som han har gjort det siden 1869.

Lørdag den 5. juni 1869 deltog omkring 10.000 mennesker i en grundlovsfest på Torvet for at afsløre et mindesmærke for grundlovens giver, Kong Frederik VII. Statuen er rejst på foranledning af borgere i Køge og udformet af en af tidens største danske billedkunstnere, Herman Vilhelm Bissen. For at få Torvet til ”at synes mindre” og få statuen til at fremstå større, havde han tillige foreslået et lille anlæg med beplantning omkring statuen. I dag er hegnet omkring Frederik VII væk. Det samme er træerne og gaslygterne på Torvet.

Torvets husrække synes også umiddelbart intakt, selv om der faktisk er to af husene i baggrunden der er revet ned og genopbygget i dag. Det er Torvet 30, beliggende på hjørnet af Torvet og Vestergade. Den anden bygning er Torvet 22. Begge bygninger er revet ned, men genopført med respekt for Torvets proportioner.

Torvet er, dengang såvel som i dag, det naturlige midtpunkt for livet i Køge. Prøveudgravninger under Torvet har vist, at der aldrig har været bygget på arealet under Torvet. Det betyder med andre ord, at Torvet er lige så gammelt som Køge by, og altså er en del af den oprindelige byplan. Torvet udmærker sig i øvrigt ved at være det største torv uden for København og måler 145×67 meter.

Læs historien om Frederik Folkelær på Køge Torv. (PDF – 160 KB.).

Af arkivar Lars Kjær, Køge Byhistoriske Arkiv
Fotografier: Hugo Matthiessen, 1914 og Jens Møller Andersen, 2010.