Køge før og nu – Køge Bro og Brogade 26

Køge Bro har vi skrevet om i en anden artikel i denne serie. Dagens billede fokuserer på det allersidste hus på Brogade, nemlig nummer 26, også kaldet Åhuset.

Det ældste kendte hus på grunden er opført 1570-76. Det gik dog til i den store ildebrand i 1633. Omtrent samtidig med branden, satte kongen gang i byggeriet af en hvælvet bro i sten over Køge Å. Da den nye bro stod færdig, viste det sig at den nye bro var ”bygget mere ud i vester, end som den gamle Bro tilforn var”. Passagen gennem Brogade over åen var altså derfor meget smallere end før. Da broen stod færdig var den i øvrigt meget smallere end den vi kender i dag, som er blevet udvidet i bredden flere gange.

Løsningen blev derfor, at man overtalte ejeren til at flytte huset længere tilbage på grunden. Til gengæld fik han 50 rigsdaler og samtidig fik han lov til at ”indpæle” et stykke af åen og fylde det op. Derved blev han kompenseret for det stykke jord han måtte afstå til Brogade. Dette hus gik dog til omkring 1659 i forbindelse med svenskekrigene og blev først genopført i 1736.

Huset har desuden tjent som Accisebod. Der blev opført acciseboder ved byens indfaldsveje og her har placeringen som det sidste hus i Brogade lige inden åen været ganske belejlig. Det var her at handlende skulle betale acciseafgiften, som altså var en betaling for at få lov til at indføre varer til med henblik på salg i byen.

Acciseboden var ganske lille og bestod kun af to fag af husets bindingsværk. Lejemålet på acciseboden bestod frem til 1852, hvor det blev opsagt. Accisen blev afskaffet i forbindelse med grundlovsændringen i 1848, der gav erhvervsfrihed til alle.

I Køge Byhistoriske Arkiv kan man finde svar på mange spørgsmål og samlingerne er tilgængelige for alle. Fotografier: Hugo Matthiessen, 1914 og Jens Møller Andersen, 2010.

Kilde: Ejerlister fra Køge Byhistoriske Arkiv ved Wilhelm von Antoniewitz.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.