Fotoalbummet – Rådhusets gudinder

Billedet viser gudinderne på rådhusets facaderelief, som omkranser rådhus uret. Der er sikkert mange, der har passeret rådhuset uden at bemærke gudinderne højt til vejrs, og relieffet er da heller ikke nævnt i litteraturen om Køges historie.

De to gudinder forestiller til venstre: den romerske gudinde Justitia – som var gudinde for retfærdigheden. Hun er her afbilledet med bind for øjnene med vægtskålene i hånden, som symbol på, at hun uvildigt søger at bringe vægtskålene i balance og dermed lade retfærdigheden ske fyldest. Ofte afbilledes Justitia med et sværd i den anden hånd som symbol på, at hun udøver retfærdighedens dom, men sværdet er udeladt i relieffet på rådhuset. Til højre er det: den romerske gudinde Minerva – som var gudinde for visdommen. På rådhuset er hun afbilledet med en bog i hånden som symbol på visdom. Ofte afbilledes hun ligeledes med en ugle, men ikke her i denne udgave. Minerva blev dyrket som håndværkernes beskytter og ses ligeledes som beskytter for købstæderne. Over de to gudinder sender solen sine stråler ned over gudinderne – og byen.

Valget af de to gudinder – som symboler på byens ånd og beskyttere for byen – synes som et fint valg til Køge.

Relieffet er opsat i forbindelse med den gennemgribende renovering af rådhuset i 1803. Men vi ved ikke hvem der har udformet det. 

Mette Henriksen