Køge før og nu – Brogade 16

Køge før og nu – Borgmester Hans Christensens dobbeltgård i Brogade 16 fra 1636.

Gården der ligger i Brogade 16, er opført af tidligere borgmester Hans Christensen Humble. Hans Christian Humble boede selv Brogade 1. Tidligere lå der to gårde på stedet og Humble ejede den ene. Men efter den store brand i 1633, der ødelagde store dele af Brogade, købte Hans Christensen Humble også den anden grund, og byggede en stor dobbeltgård. Det er den smukke og velbevarede gård, som vi kender i dag.

Der var tale om en form for ”spekulationsbyggeri”, da Hans Christensen Humble aldrig selv boede i huset. Den var opført med salg for øje. Vi ved også at der gik hhv. 4 og 6 år før det lykkedes ham at få dem solgt.

Over porten ses stadig en lille stokværksknægt med initialierne HCKHD, der står for bygherren ”Hans Christensen” (Humble) og hans hustru, ”Karen Hans Datter”. Gården har stadig sit bindingsværk af svært egetømmer i 18 fag intakt.

Bygningen har også stadig kun den ene kvist på taget, så ligheden mellem dengang og nu er slående. Bygningen er heldigvis sluppet af med de mange i øjenfaldende reklameskilte på facaden. Prøv i øvrigt at lægge mærke til at der midt på vejen er efterladt en hestepære fra en af byens mange hestevogne, måske fra en af Carlsbergdepotets vogne, som holdt til i gården bag Brogade 16 på dette tidspunkt.

I Køge Bys Historie fra 1988 kan man læse meget mere om gården. Der findes mange gode billeder i Køge Byhistoriske Arkiv og ejerlisten for ejendommen, som også kan ses på arkivet, er også spændende læsning. Her kan gårdens ejerforhold følges helt tilbage til opførelsesåret. I næste kan man læse lidt mere om gården bag denne flotte gård.

I Køge Byhistoriske Arkiv kan man finde svar på mange spørgsmål og samlingerne er tilgængelige for alle. Se desuden mere på http://www.klarskov.org/humble/hans-chr-humble.htm

Fotografier: Hugo Matthiessen, 1914 og Jens Møller Andersen, 2010.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.