Fotoalbummet – Køge Socialfilantropiske Boligselskab 1952

Borgmester Albrechtsen
Borgmester Albrechtsen

Billedet viser Køges tidligere borgmester Niels Albrechtsen i færd med at nedlægge grundstenen til bebyggelsen Solbakken I den 25. juli 1952. Det foregik på en åben og øde mark ved Vordingborgvej, som dengang blev betragtet som langt udenfor Køge. Ved samme lejlighed indmurede borgmesteren en blycylinder (som ses på billedet) i hjørnemuren, hvori der var lagt aviser og dokumenter. Det var så meningen, at dokumenterne senere skulle fortælle ”Køges efterkommere” om tanken bag Køge Socialfilantropiske Boligselskab, som stod bag opførelsen af Solbakken I & II. Stifterne bag boligselskabet må have følt sig som pionerer, når de tænkte på vigtigheden af at fortælle historien videre til senere slægter i Køge.

Borgmester Niels Albrechtsen var initiativtageren bag Køge Socialfilantropiske Boligselskab. Niels Albrechtsen kom fra fattige kår. Han mente selv, at han nærmest blev født ind i Socialdemokratiet, hvorfra han arbejdede for at forbedre de mindre bemidledes vilkår. Han blev medlem af Køge Byråd i 1929, og han var byens borgmester i perioden 1938 – 1959.

På baggrund af den store bolignød i 1950’erne, og den deraf følgende lempelige boligstøttelovgivning, tog Albrechtsen initiativ til at stifte Køge Socialfilantropiske Boligselskab i 1952. Formålet var at opføre boliger til de mindre bemidlede og til børnerige familier i Køge. Socialfilantropisk boligbyggeri forudsatte foruden statsstøtten også private bidrag, så Albrechtsen måtte byen rundt for at indsamle bidrag til boligselskabet og opførelsen af Solbakken. Overalt blev han mødt med velvilje. Der kom bidrag fra størstedelen af byens fagforeninger, virksomheder og erhvervsdrivende, og der kom også bidrag fra private. Selv bidrog Albrechtsen med 1.000 kr. til det nye socialfilantropiske byggeri.

Solbakken I & II var de to første bebyggelser. Senere kom en lang række andre bebyggelser til: Hastrupparken i 1973, og i 1980’erne og 1990’erne: Hastrupvænget, Samsøvænget, Boskovparken, Hastrup Huse, Klemens Torp, Tornegården og Kirsebærhaven. Det seneste byggeri er tagboligerne i Hastrupparken, hvor de sidste vil være færdige i sommeren 2004. (Foto: Køge Byhistoriske Arkiv.)

Mette Henriksen

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.