Fotoalbummet – Køge Havn 1900

Køge Havn B5370
Køge Havn B5370

Dette smukke billede af Køge Havn omkring århundredskiftet er taget af fotografen E. Jansen. Vi kender ikke navnet på det elegante sejlskib med tilhørende klinkbygget jolle, men præg­tigt ser det ud.

Husrækken langs nordre kaj har ikke forandret sig så meget siden dengang. Fra venstre ses Havnen 25, Skipperkroen, som dengang blev drevet af gæstgiver Hendrik Hansen som Café og Beværtning, som der står på huset.

Dernæst genkender vi den gamle toldbod fra 1847, der fun­gerede som toldkammer frem til 1954. Næste hus i rækken er heller ikke ændret så meget. Til gengæld er der på billedet et hul ud for nr. 31, hvor Viggo Hansen i 1934 lod sin maskin­fabrik opføre. De to næsten ens huse i nr. 33 og 35 er også let genkendelige.

Så følger Herman Tramsens skibsprovianteringshandel i den ejendom, hvor der i dag er havnekiosk. Tramsen havde sejlet på de store have i mange år, da han havnede i Køge på grund af isvinter og besluttede sig for at blive i byen. Han købte i 1897 Havnen 37, hvorfra han drev skibspro­vianteringshandel helt til 1946. Han sad i byrådet i to perioder, men han huskes navnlig som byens brandinspektør i hele 35 år.

Ejendommen yderst til højre, Havnen 39, husede havnefoge­dens bolig og kontor. Det var omkring århundredskiftet J.W.L. Flindt, der var havnefoged. Ejendommen på billedet blev i 1939 erstattet af det nuværen­de havnekontor. (Foto: Køge Byhistoriske Arkiv)

Birte Broch

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.