Fotoalbummet – Fordbiler til C. F. Petersen

Nye Ford lastbiler på Køge Havn

På billedet ses 5 nye flotte Ford lastbiler på Køge Havn. Billedet er taget omkring 1950, og på det tidspunkt var det lidt af en sensation, at et firma kunne købe 5 lastbiler på en gang, og så oven i købet ”Amerikaner Forder”, som de blev kaldt. Lastbilerne var importeret direkte fra Amerika, og kan have været en del af Marshallhjælpen, som var et amerikansk hjælpeprogram på 13 mia. dollar til de europæiske lande efter 2. Verdenskrig. Marshallplanen gjorde det bl.a. muligt for de europæiske lande at øge importen fra USA. Trekanten øverst på de to lastbiler til højre angiver, at bilerne havde påhængsvogn. Bilerne var malet grå. I baggrunden skimtes C.F. Petersens pakhus på Køge Havn.

Ordren på bilerne kom fra det gamle Køge-firma C.F. Petersen & Søn A/S, og de var bestilt af daværende direktør Poul Madsen, som var gift med C.F. Petersen juniors datter Gerda Petersen. Købmand C.F. Petersen senior startede købmandsfirmaet tilbage i 1839, da han løste borgerskab og overtog købmandsgården på Torvet 19, hvor firmaet har været lige siden. Oprindeligt koncentrerede C.F. Petersen sig om kolonialvarer, men efterhånden blev det også korn, foderstoffer, tømmer og bygningsartikler. Forretningen på Torvet er gennem årene blevet udvidet flere gange ved udbygning og opførelse af lagerbygninger og pakhuse. C.F. Petersen & Søn A/S er stadig et af Køges store købmandsfirmaer.
(Foto: Køge Byhistoriske Arkiv.)

Arkivar Mette Henriksen, Lokalarkiverne i Køge kommune.