Skovbo Lokalhistoriske Arkiv fik sine nye lokaler i Borup Kulturhus

Skovbo Lokalhistoriske Arkiv i Borup Kulturhus
Skovbo Lokalhistoriske Arkiv i Borup Kulturhus

Ved Arkivernes Dag lørdag den 10.11. indviede Skovbo Lokalhistoriske Arkiv sine nye lokaler i Borup Kulturhus. Mange var mødt op for at lykønske på dagen.

Mange borgere fra Køge Kommune var mødt frem for at deltage i åbningen af Skovbo Lokalhistoriske Arkiv i Borup Kulturhus. Efter en vellykket flytning, er arkivet nu helt på plads i det nye kulturhus.

Ved åbningen bød arkivleder Birte Broch velkommen. Hun takkede for at den arkivalske kulturarv nu var kommet i sikre og gode rammer i det nye kulturhus. ”Vi er stolte over at være med i en kommune, hvor man værdsætter kulturarven og støtter en sikker opbevaring. Hvor man skaber gode forhold for indsamling, bevaring og formidling af den arkivalske kulturarv til gavn og glæde for borgerne nu og i fremtiden”. Der var desuden tak til hele Køge Kommune, Kulturudvalget og formanden Erik Swiatek, som med stor entusiasme har støttet arkivet og hele kulturhuset.

Birte Broch takkede også arkivets medarbejdere og frivillige, som har trukket et stort læs i forbindelse med flytningen. Endelig var der tak til arkivets venneforening, Skovbo Lokalhistoriske Forening. ”Det er dejligt med så mange og aktive venner. I støtter arkivet til daglig, og I har også i dag sponseret det fine traktement ved åbningen”.
På arkivet ser man nu frem til samarbejde med hele kulturhuset og borgerne.

Kulturudvalgsformand Erik Swiatek holdt herefter indvielsestalen. Han fortalte, at med indvielsen af arkivets nye lokaler, var endnu en brik på plads i etableringen af Borup Kulturhus.
Skovbo Lokalhistoriske Arkiv udfører en vigtig opgave, der består i at sikre og passe på den lokale kulturarv. Arkivets arbejde med fortiden er til glæde for nutidens borgere, men der er også en forpligtigelse over for fremtidens borgere.

I disse år tales der meget om at inddrage nye aktører i kommunernes opgaveløsning. På dette punkt er Køge Arkiverne mange år foran: ”Godt nok arbejder arkivet med fortiden, men de er langt forud for deres tid når det gælder inddragelsen af frivillige ildsjæle”, sagde Erik Swiatek og takkede de frivillige medarbejdere mange gange for deres indsats. Arkiverne har gennem mange år vist styrken i at kombinere ansatte og frivillige medarbejdere.

Skovbo Lokalhistoriske Arkiv har en stærk forankring i lokalområdet. Det kommer blandt andet til udtryk i den meget aktive venneforening, Skovbo Lokalhistoriske Forening, der med sine mange arrangementer bidrager til interessen for lokalhistorien.

Endelig sluttede arkivar Lone Rasmussen programmet af med at fortælle om arkivets historie i Skovboområdet. Skovbo Lokalhistoriske Arkivs samlinger indeholder spændende materiale fra foreninger, private personer og virksomheder. Her kan man finde oplysninger om slægten, om veje, huse, gårde, forretninger, foreninger, skoler, de tidligere sognekommuner og meget mere.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.