Nyt billede i fotoalbummet

Monumentet til minde om søslagene i Køge Bugt - ved afsløringen i 1906.
Monumentet til minde om søslagene i Køge Bugt – ved afsløringen i 1906.

Billede fra 1906, da monumentet over søslagene i Køge Bugt blev afsløret.

Billedet er taget den 1. juli 1906 under indvielsen af monumentet til minde om de historiske søslag i Køge Bugt 1677 og 1710. I midten hæver det fine nye monument sig omgivet af festklædte og glade mennesker. Som det anes er mindesmærket på dette tidspunkt placeret på den vestre havneplads i et lille anlæg. I baggrunden skimtes F.A. Hansens savskæreri.

I anledning af 225 års-dagen for det første søslag i 1677 blev der i 1902 nedsat en komite med det formål at opføre et monument over slagene i Køge Bugt. Formand for komiteen blev admiral Victor Hansen og næstformand blev Køges borgmester Olrik. Sekretær blev redaktør for Østsjællands Avis Frederik Opffer, som var initiativtager til projektet. Komiteen indsamlede 7.163 kr. blandt Køges borgere. Den lokale billedhugger Jørgen Larsen udformede monumentet, der består af en høj obelisk af granit flankeret af to skibssnabler.

Som det fremgår af billedet blev indvielsen af monumentet i 1906 en stor folkefest i byen. Efter afsløringen af selve mindesmærket var der stor festmiddag på Teaterbygningen for de særligt indbudte med mange og lange taler, der alle omhandlede det mod og den fædrelandskærlighed, som admiral Niels Juel og admiral Ivar Huitfeldt havde udvist under de to berømte søslag i Køge Bugt. Aftenen sluttede med et stort festfyrværkeri.

Det første af de to søslag fandt sted under Den Skånske Krig 1675-1679, hvor Danmark forsøgte at erobre Skåne, Halland og Blekinge tilbage. Det lykkedes ikke, men til søs havde Danmark herredømmet. Det siges, at det bl.a. skyldtes admiral Niels Juels dristighed under slaget i 1677. Hans taktik gik ud på, at de danske skibe skulle skære sig igennem den svenske linie, og derved dele den svenske flåde i to. Taktikken lykkedes, og de svenske skibe måtte flygte for den danske overmagt.

Det andet søslag fandt sted i 1710 under Den Store Nordiske Krig, hvor Danmark atter prøvede at generobre det tabte land. Svenskerne overraskede en del af den danske flåde ved Stevns, og det kom til ildkamp. Ivar Huitfeldts skib ”Dannebrog” brød i brand. For at undgå at ilden bredte sig til de andre skibe, lod admiralen ankeret kaste. Men inden mandskabet fik ilden slukket, nåede den krudtkammeret, og det 94 kanoner store linieskib sprang i luften. Kun 3 ud af den 600-700 mand store besætning overlevede. Ivar Huitfeldts lig drev i land i Køge, og blev bragt til Køge Kirke. Senere blev det fragtet til Norge, hvorfra han stammede.

Mindesmærket blev oprindeligt opstillet på den vestre havneplads i et lille anlæg omgivet af et hvidmalet stakit og med bænke, blomster og træer. Det er siden blevet flyttet nogle gange på grund af omlægninger af veje. Det 35 ton tunge monument har nu igen fået ny placering på Havnepladsen omtrent foran restaurant ”Guldfisken”, Havnen 21. (Foto: Køge Byhistoriske Arkiv.)

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.