Ledig stilling/regnskabsmedarbejder 2003

Regnskabsmedarbejder til Køge Byhistoriske Arkiv

Køge Byhistoriske Arkiv har behov for at ansætte en ny medarbejder i en halvtidsstilling med regnskabsfunktionen som det primære arbejds- og ansvarsområde.Vi skal have ansøgningen senest 10. juni 2003.

Om Køge Byhistoriske Arkiv:
Arkivet drives af Køge-Fonden, navnlig ved hjælp af tilskud fra Køge Kommune, men også fondens egne midler samt tilskud fra private sponsorer. Ved arkivet er ansat i alt fire personer.  Desuden er der tilknyttet 7-8 frivillige medarbejdere med interesse for lokalhistorien. Arkivets leder fungerer tillige som leder af lokalarkiverne i Herfølge og Højelse. Lønadministrationen varetages af Køge Kommune.

Om arbejdet
Vi kan tilbyde en stilling på 18,5 timer om ugen. Arbejdstiden fastlægges i et samarbejde mellem arkivet og medarbejderen. Dog er det en forudsætning, at du er villig til at arbejde onsdag 14-20 i månederne september til juni.

Arbejdet og ansvaret vil først og fremmest bestå i at varetage Køge-Fondens og Køge Byhistoriske Arkivs regnskabsfunktion, hvilket bl.a. vil sige:

 • Betalinger
 • Bogføring
 • Afstemninger
 • Likviditetsstyring
 • Perioderegnskaber
 • Medvirken ved udarbejdelse af årsregnskab

Regnskabet er den primære arbejdsopgave, men derudover må du være villig til at udføre andre kontoropgaver såsom:

 • Telefon- og kundebetjening
 • Sekretærfunktioner
 • Arkivering og kopiering
 • Serviceopgaver

Vi lægger vægt på følgende kvalifikationer:

 • Du skal have en dokumenteret erfaring med og kompetence inden for regnskabsprogrammet Navision C5 light.
 • Du skal selvstændigt kunne forestå den daglige økonomistyring
 • Du er interesseret i at deltage i relevante kurser
 • Du har interesse for og erfaring med andre edb-værktøjer og programmer, herunder word, mail og scanning
 • Du har interesse for lokalhistorie
 • Du skal have overblik
 • Du skal være serviceminded og kunne omgås mange forskellige mennesker
 • Du kan trives i et travlt miljø
 • En positiv indstilling og engagement

Vi tilbyder:

 • Et spændende arbejde i et levende, travlt og engageret arbejdsmiljø
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Gode kolleger med stor interesse for lokalhistorie
 • Kontakt med engagerede kunder

Tiltrædelse:
Stillingen er ledig pr. 01.09. 2003.

Løn- og ansættelsesforhold:
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgning:
Ansøgning med dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes til Køge Byhistoriske Arkiv, Torvet 6, 1. sal, 4600 Køge.

Køge Arkiverne er åbne igen!
Husk tidsbestilling ved besøg på Køge Byhistoriske Arkiv.
Vi kan kontaktes på byarkiv@museerne.dk.