Ledig stilling/regnskabsmedarbejder 2003

Regnskabsmedarbejder til Køge Byhistoriske Arkiv

Køge Byhistoriske Arkiv har behov for at ansætte en ny medarbejder i en halvtidsstilling med regnskabsfunktionen som det primære arbejds- og ansvarsområde.Vi skal have ansøgningen senest 10. juni 2003.

Om Køge Byhistoriske Arkiv:
Arkivet drives af Køge-Fonden, navnlig ved hjælp af tilskud fra Køge Kommune, men også fondens egne midler samt tilskud fra private sponsorer. Ved arkivet er ansat i alt fire personer.  Desuden er der tilknyttet 7-8 frivillige medarbejdere med interesse for lokalhistorien. Arkivets leder fungerer tillige som leder af lokalarkiverne i Herfølge og Højelse. Lønadministrationen varetages af Køge Kommune.

Om arbejdet
Vi kan tilbyde en stilling på 18,5 timer om ugen. Arbejdstiden fastlægges i et samarbejde mellem arkivet og medarbejderen. Dog er det en forudsætning, at du er villig til at arbejde onsdag 14-20 i månederne september til juni.

Arbejdet og ansvaret vil først og fremmest bestå i at varetage Køge-Fondens og Køge Byhistoriske Arkivs regnskabsfunktion, hvilket bl.a. vil sige:

 • Betalinger
 • Bogføring
 • Afstemninger
 • Likviditetsstyring
 • Perioderegnskaber
 • Medvirken ved udarbejdelse af årsregnskab

Regnskabet er den primære arbejdsopgave, men derudover må du være villig til at udføre andre kontoropgaver såsom:

 • Telefon- og kundebetjening
 • Sekretærfunktioner
 • Arkivering og kopiering
 • Serviceopgaver

Vi lægger vægt på følgende kvalifikationer:

 • Du skal have en dokumenteret erfaring med og kompetence inden for regnskabsprogrammet Navision C5 light.
 • Du skal selvstændigt kunne forestå den daglige økonomistyring
 • Du er interesseret i at deltage i relevante kurser
 • Du har interesse for og erfaring med andre edb-værktøjer og programmer, herunder word, mail og scanning
 • Du har interesse for lokalhistorie
 • Du skal have overblik
 • Du skal være serviceminded og kunne omgås mange forskellige mennesker
 • Du kan trives i et travlt miljø
 • En positiv indstilling og engagement

Vi tilbyder:

 • Et spændende arbejde i et levende, travlt og engageret arbejdsmiljø
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Gode kolleger med stor interesse for lokalhistorie
 • Kontakt med engagerede kunder

Tiltrædelse:
Stillingen er ledig pr. 01.09. 2003.

Løn- og ansættelsesforhold:
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgning:
Ansøgning med dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes til Køge Byhistoriske Arkiv, Torvet 6, 1. sal, 4600 Køge.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.