Nyt nummer af Køge Studier

Læs om pesten i 1711, om barnelege før i tiden og om en engelsk krigsfange i Tyskland.

Nu er det nyeste nummer af Køge Studier udkommet. Køge Studier er det fælles årsskrift for lokalarkiverne i Køge Kommune. Det nye nummer hedder Køge Studier 2002, fordi årsberetningerne vedrører aktiviteterne i året 2002.

Tidligere har Køge Studier indeholdt to artikler om lokalhistoriske emner. Denne gang er der i stedet tre, men til gengæld lidt kortere artikler. Den første er skrevet af docent dr. phil. Karl-Erik Frandsen, Københavns Universitet. Emnet er pesten i 1711, der tilsyneladende standsede i Herfølge Sogn, hvor den navnlig ramte landsbyen Tessebølle hårdt. Karl-Erik Frandsen har foretaget indgående studier af pesten 1711 og sætter de lokale tildragelser ind i et bredere perspektiv.

Næste artikel henter sit stof fra barndommens land. Den er et uddrag af et større erindringsværk, skrevet af Inger Jakobsen, der voksede op i Alkestrup syd for Køge som barn af den lokale dyrlæge. Hun fortæller om sine barnelege, som lader os se ind i en barndomsverden, der var meget forskellig fra nutidens. Hun har levet tæt på naturen med dens dyr og planter og har leget i skoven og ved vandløb. Mange af legene kendes stadig, mens andre er gået i glemmebogen. På den tid var børnene ikke i institution efter skoletid, men legede med hinanden i landsbyen og omegnen.

Endelig indeholder årsskriftet en artikel skrevet af arkivleder Birte Broch. Den er udsprunget af en fin lille indlevering, som kom til Køge Byhistoriske Arkiv for nogle år siden. Den handler om en korrespondance mellem en ung pige fra Køge og en engelsk krigsfange i Tyskland under 2. Verdenskrig. Den unge pige, Edith Svendsen, var med til at hjælpe krigsfanger ved at formidle Røde Kors pakker til dem. En hjælp, som var yderst tiltrængt og med til at holde modet oppe hos fangerne.

Hvert år foregår der mange spændende aktiviteter på de tre arkiver i Køge Kommune. For at orientere offentligheden om disse aktiviteter bringer vi som sædvanligt de tre arkivers årsberetninger. Forhåbentlig er dette med til at udbrede kendskabet til arkiverne, således at flest muligt kan få glæde af vore tilbud.

Afslutningsvis er der en fortegnelse over givere, medarbejdere, bestyrelser samt åbningstider.

Arkivleder Birte Broch er redaktør af Køge Studier, og hun modtager meget gerne kommentarer eller gode forslag til årsskriftets indhold og form. Køge Studier kan købes hos boghandlerne i Køge og i de tre lokalarkiver. Prisen er 90,- kr.

Hvis man er medlem af Køge-Fondens Venner, modtager man hvert år Køge Studier.