Langebækgård i Ølsemagle

Ny indlevering til arkivet: Billeder af Langebækgård i Ølsemagle før og efter den store brand i 1923.

Blandt de nyeste indleveringer til Køge Byhistoriske Arkiv er to fotografier af Langebækgård i Ølsemagle. Gården brændte under den store brand i Ølsemagle 11.06. 1923, dog ikke stuehuset, der stadig står på grunden.

Efter branden blev gården flyttet vest for jernbanen mellem Køge og Roskilde, og der blev opført et nyt stuehus, Ølsemaglevej 89.

Langebækgård ejedes af Niels Peter Christoffersen. Gården solgtes i 1938 til P.K. Thingstrup, hvis søn senere solgte den til Køge Kommune.

P.K. Thingstrup (1894-1982) var en lang årrække medlem af Ølsemagle Sogneråd, Ølsemagle Menighedsråd samt indehaver af en række andre tillidsposter.