Køge-Fondens Venner 60 år

Køge Byhistoriske Arkivs venneforening fejrer sit 60 års jubilæum med en fest 04.12. 2003.

Selv om Køge-Fondens Venner er 60 år gammel, er det måske ikke alle, der lige ved, hvad det er for en forening. Køge-Fondens Venner har til formål at støtte Køge-Fonden økonomisk og udbrede kendskabet til fondens arbejde ved at afholde møder og foredrag.
Hvad går arbejdet så ud på? Jo, Køge-Fonden driver Køge Byhistoriske Arkiv og støtter bevaring og vedligeholdelse af gamle bygninger af kulturhistorisk værdi i Køge Kommune. Så Køge-Fondens Venner er med til at sikre bevaringen af den lokale kulturarv i form af historisk materiale til Køge Byhistoriske Arkiv og kommunens mange fine historiske bygninger.

Køge-Fondens Venner er altså Køge Byhistoriske Arkivs venneforening, og foreningens medlemmer er med til at bakke op om arkivets arbejde. De mange venner er arkivets ambassadører i lokalområdet, hvor de har et vågent øje på bevaringsværdigt historisk materiale. Foreningen arrangerer hvert år fire foredrag om emner inden for lokalhistorie eller bygningsbevaring. Desuden samles medlemmerne til en årlig sommerudflugt. I de senere år er udflugten gået til en herregård i det østsjællandske område.

Det hele startede som nævnt i 1943, hvor Køge-Fonden af 1936 ønskede at danne en støtteforening, der kunne være med til at rejse flere midler til fondens virksomhed. Der blev holdt en stiftende generalforsamling på Hotel Prindsen, der lå på hjørnet af Torvet og Nørregade. Personkontingentet var på mindst 5 kroner og institutioner skulle betale 25 kroner. Desuden kunne man for 100 kroner blive livsvarigt medlem af foreningen én gang for alle. Efter generalforsamlingen havde man fået indmeldt 59 årsmedlemmer og 14 livsvarige medlemmer. Af de sidstnævnte er der stadig et medlem i foreningen.

Foreningen har gennem årene sammen med Køge-Fonden ydet en stor indsats for at bevare et attraktivt bymiljø i Køge. Opmærksomheden har været rettet mod bygningernes fremtræden i bybilledet, på farverne, vinduer og døre, tagene, skiltningen og de anvendte materialer. Der er også blevet arbejdet for faste retningslinjer i bygningsvedtægter og for fredning af historiske huse.

Indtil for et par år siden var det sådan, at formanden for Køge-Fonden automatisk blev formand for Køge-Fondens Venner. Den første formand var Laurids Engelstoft, der havde været den drivende kraft bag stiftelsen af Køge-Fonden i 1936. Han var ansat i DSB, hvor han afsluttede sin karriere som godsekspeditør med kongelig udnævnelse. Engelstoft var levende interesseret både i sin samtid og i historien. Det betød, at han i mange år var medlem af Køge Byråd for Det Radikale Venstre og sad i bestyrelsen for Køge Museum og Køge Turistforening og var medlem af Køge Rotary Klub samt meget andet.

Engelstoft blev på formandsposten efterfulgt af en række aktive og engagerede formænd: Arkitekt Otto Langballe, bogholder Johannes Høllinger, stadsskoleinspektør P.A. Klein, arkitekt Åge Madsen, arkivar Hans Sode-Madsen, arkitekt Niels Munk og tandlæge Kirsten Ellermann. I dag er opgaverne blevet så omfattende, at man har valgt at adskille formandsposterne, således at medicotekniker Ole Struer er formand for Køge-Fondens Venner og direktør Poul Henning Jensen for Køge-Fonden.

Køge-Fondens Venners 60 års jubilæum fejres med en fest for medlemmerne på selve dagen den 4. december 2003. Underholdningen vil blive leveret af den populære radiovært Nis Boesdal, så det tegner til at blive en hyggelig og festlig aften, der kan inspirere medlemmerne til fortsat indsats for den gode sag.

Medlemmer af Køge-Fondens Venner på udflugt til godset Nysø i 1994. I midten i rød dragt ses godsets frue, Marianne Stampe, der gæstfrit viste rundt.