Foto-udstilling om de historiske kommunesammenlægninger i Køge Kommune

I anledning af den kommende kommunesammenlægning har Køge Byhistoriske Arkiv ophængt en mini foto-udstilling om emnet set ud fra en historisk vinkel. Forbipasserende kan ved Alm. Brands vinduer på Torvet 6 få et overblik over de historiske kommunesammenlægninger i Køge Kommune.

Det startede allerede i 1940, hvor Køge Landdistrikt blev indlemmet i Køge Købstad. I 1966 blev Lellinge kommune indlemmet i Køge Købstadskommune. I 1968 besluttede Sædder og Herfølge sig for en sammenlægning til Herfølge Kommune. Og i 1970 fandt den store kommunesammenlægning sted, da Herfølge, Ølsemagle og Højelse blev sammenlagt med Køge Kommune. Den kommende kommunesammenlægning mellem Køge- og Skovbo Kommuner planlægges at finde sted i 2007.

Foto-udstillingen er ophængt indtil den 1. december 2004, og igen efter jul.