Fornem gave til Køge Byhistoriske Arkiv

Kvindeligt Arbejderforbunds Køge Afdeling skænker arkivalier til Køge Byhistoriske Arkiv.

Historien om verdens eneste rent kvindelige fagforbund står foran sin afslutning, idet Kvindeligt Arbejderforbund og SID går sammen i det nye forbund 3F – Fagligt Fælles Forbund.

Derfor har bestyrelsen for Kvindeligt Arbejderforbunds Køge Afdeling besluttet at skænke alle forhandlingsprotokollerne til Køge Byhistoriske Arkiv. Dermed bliver også kilderne til denne del af arbejderbevægelsens historie i Køge bevaret for eftertiden.

Arkivleder Birte Broch modtog 3. december med stor glæde protokollerne ved et lille møde på Kvindeligt Arbejderforbunds lokalkontor.

I Køge har der i en lang årrække været en afdeling af Kvindeligt Arbejderforbund. Den nuværende afdeling blev stiftet i 1915, men også omkring 1901 var der i kort tid en afdeling her.

Gennem mange år var det først og fremmest de mange kvindelige arbejdere på Gummifabrikken Codan, der udgjorde grundstammen i afdelingen, men området har også haft en række andre arbejdspladser for ufaglærte kvinder.

Afdelingens første formand hed Anna Feigh, der arbejdede på gummifabrikken. I dag hedder formanden Helene Lind Hansen, der med en vis vemod ser tilbage på 16 år som formand, men også glæder sig til at påvirke fremtidens opgaver.

Birte Broch takkede for den store gave, der nu bliver til glæde for arkivets gæster i fremtiden.