Krønikens tid i Køge

Arkivar Mette Henriksen afholder i efteråret/vinteren 2004/2005 en foredragsrække om Krønikens tid i Køge. AOF Køge-egnen står bag foredragsrækken.

Foredragsrække om Krønikens tid i Køge

I efteråret/vinteren 2004/2005 arrangerer AOF Køge-egnen som noget nyt og spændende en foredragsrække om Krønikens tid i Køge. Den populære TV serie Krøniken om Danmark i 1950’erne tiltrak et stort publikum. Nu vil alle kunne høre mere om 1950’erne her i Køge. Mette Henriksen, historiker ved Lokalarkiverne i Køge Kommune, vil i ord og billeder fortælle om, hvordan virkelighedens Ida, Erik, Søs og Palle arbejdede, boede og levede her i Køge.

Arbejdsliv og levevilkår, tirsdag den 28. september 2004

Der var ingen radiofabrik med navnet Bella i Køge, men der var mange andre spændende virksomheder bl.a. Codan gummi A/S. Lønningerne steg og levevilkårene forbedredes i løbet af 1950’erne. Man sagde farvel til en tid præget af rationeringskort og vareknaphed og goddag til en tid med stigende lønninger og velstand for de mange.

Byggeri og boligforhold, tirsdag den 19. oktober 2004

Virkelighedens Ida, Erik, Søs og Palle flyttede også til nybyggeri. I Køge skød nye boligkvarterer op i Skovparken og ved Blegdammen, Langesvej og Flindtsvej. Lys, luft og grønne omgivelser stod højt på listen over boligønsker. Boligens indretning ændrede sig i 1950’erne. Det blev almindeligt med centralvarme, badeværelse og køleskab.

Familie og ungdom, tirsdag den 9. november 2004

Kernefamilien var det mest almindelige familiemønster, og skilsmisser var sjældne. I familien var der en klar arbejdsdeling mellem kvinden og manden. Virkelighedens Erik og Palle skiftede ikke bleer på deres børn. Mange kvinder blev hjemmegående, når de blev gift, men i slutningen af 1950’erne begyndte flere kvinder at komme ud på arbejdsmarkedet. En ny ungdomskultur voksede frem med jazz og Rock’n Roll.

Hverdag og fritid, tirsdag den 30. november 2004

I fritiden hyggede familierne sig hjemme ved radioen og de få heldige foran de første tv-apparater i Køge. Der var søndagsture til Prambroen, Vallø Slot eller Kaffehuset i Strandskoven, og biografture til Kino eller Bio. Børnene gik til dans, spejder eller gymnastik. Og så var der selvfølgelig fodbold og de festlige karnevaler og byfester.

Tilmelding sker til: AOF Køge-egnen, Københavnsvej 141, tlf.: 5665 3840.
E-mail: koge@AOF-Roskilde,  www.AOF-Roskilde.dk.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.