Ledig stilling som arkivar

Lokalarkiverne i Køge Kommune søger arkivar på halv tid (18,5 timer om ugen)
Vores dygtige arkivar har fået nyt arbejde. Vi søger derfor hendes afløser.

Tiltrædelse snarest.
Ansøgningsfrist: Ansøgningen skal være Køge Byhistoriske Arkiv i hænde senest 14. februar 2005.

Struktur og ledelse

I Køge Kommune er der tre selvstændige lokalarkiver: Køge Byhistoriske Arkiv, Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne og Højelse Sognearkiv. De tre arkiver har fælles leder, cand. mag. Birte Broch.

Køge Byhistoriske Arkiv drives af Køge-Fonden med tilskud fra Køge Kommune, private sponsorer samt Køge-Fondens egne midler. Udover lederen består personalet af en halvtidsansat regnskabsmedarbejder,  en halvtidsansat arkivar, en servicemedarbejder (33 t.) samt 9 frivillige, ulønnede personer.

Køge-Fonden er oprettet i 1936 og har til formål at støtte bevaringen af den lokale kulturarv i form af bygninger, miljøer og arkivmateriale.

Køge-Fonden er en selvstændig og selvejende institution. Den ledes af en bestyrelse på 12 medlemmer. Køge Byråd besætter to af pladserne i bestyrelsen, den ene med kommunens borgmester. Formand for Køge-Fonden er direktør Poul Henning Jensen, Køge.

Lederen af Køge Byhistoriske Arkiv er også leder af Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne og Højelse Sognearkiv, som hver er selvstændige institutioner med egen styrelse og driftsbudget. Alle personaleudgifter figurerer på Køge Byhistoriske Arkivs budget. Det arkivfaglige personale i Køge Byhistoriske Arkiv anvender en del af deres tid på opgaver i de to øvrige arkiver. Ved de to sognearkiver arbejder for tiden 14 frivillige og ulønnede medarbejdere.

I forbindelse med den kommende kommunalreform har Køge og Skovbo Kommuner besluttet at fusionere. Den fremtidige struktur på arkivområdet vil indgå i det forestående kortlægnings- og udredningsarbejde vedrørende fusionen.

Arbejdsopgaver
Opgaverne vil som udgangspunkt være koncentreret om indsamling, registrering, arkivering, publikumsbetjening samt anden formidling og vejledning af de frivillige medarbejdere.

I Køge Kommune lægges der særlig vægt på formidling af kultur til børn på tværs af sektorer og institutioner. Lokalarkiverne deltager aktivt i denne satsning, hvorfor ansøgeren gerne må have erfaring med samt evner og interesse for formidling til børn.

Kvalifikationer
Kandidatgrad i historie eller anden tilsvarende, relevant uddannelse. Solid IT-erfaring, herunder gerne med anvendelse af registreringsprogrammet Arkibas.

Vi forventer, at du
Er fleksibel og kan holde mange bolde i luften
Er åben over for nye opgaver
Har evne til at prioritere dine opgaver
Er selvstændig og har gode samarbejdsevner
Er i stand til at kommunikere klart
Har evne til at lytte og anerkender andres synspunkter og holdninger
Har evne til skriftlig og mundtlig fremstilling på højt niveau

Vi kan tilbyde
Gode muligheder for faglig og personlig udvikling
Et stort og selvstændigt ansvar
Et spændende job inden for et område i vækst
Gode og positive kolleger
Arbejde i et lokalområde med stor interesse for lokalhistorien

Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst mellem Dansk Magisterforening og Kommunernes Landsforening. Frigørelsesattest vil kunne gives.

Arkivaren ansættes af Køge-Fonden og har primært ansættelsessted på Køge Byhistoriske Arkiv, men skal ligeledes deltage i opgaver ved de øvrige arkiver i Køge Kommune.

Ansøgning bilagt curriculum vitae og dokumentation for anførte kvalifikationer skal være Køge Byhistoriske Arkiv i hænde senest 14. februar 2005.

Ansøgningen stiles til Køge Byhistoriske Arkiv, Torvet 6, 1. sal, 4600 Køge, mærket “arkivar”. Der forventes afholdt samtaler i uge 9.

Yderligere information fås ved henvendelse til arkivleder Birte Broch.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.