Hit med Historien er kommet på forskningens landkort

Børnekonsulentgruppen er her på besøg hos borgmester Torben Hansen, der fortæller om Køge Rådhus og byens historie. 2005.

Køgeprojekt er med i udvikling af model for brugerinddragelse i historieformidlingen.
Hit med Historien er kommet på forskningens landkort

Køgeprojekt er med i udvikling af model for brugerinddragelse i historieformidlingen.

Hvordan kommer formidlere af historie i dialog med brugerne? Dette spørgsmål stiller Line Karkov i et helt spritnyt speciale i multimedier fra Aarhus Universitet. Line Karkov er også bachelor i faget historie, og hun har derfor valgt i specialet at kombinere metoder inden for både historie og IT.

Inden for faget historie har man traditionelt diskuteret kildernes rolle, og i de senere år den rolle, historikeren spiller for det færdige produkt, mens modtagerens eller brugerens rolle først nu er ved at komme i fokus. Ifølge Line Karkov har man inden for IT-området allerede på et tidligt tidspunkt været opmærksom på at inddrage brugeren enten i selve udviklingen af produktet eller i form af efterfølgende tests.

Formålet med hendes speciale er derfor at undersøge, i hvilket omfang man kan overføre metoderne til brugerinddragelse fra IT-området til historieformidlingen. Derfor har hun analyseret tre konkrete formidlingsprojekter ud fra begreber og teknikker fra udviklingen af IT.

Et af de tre projekter er Hit med Historien, der er etableret i et samarbejde mellem Køgebibliotekerne, Køge Byhistoriske Arkiv, Amtscentret i Roskilde og Ellemarkskolen i Køge. Hit med Historien har siden 2001 udsendt tre bøger med tilhørende hjemmeside om Køges historie. Læs mere om projektet på www.hitmedhistorien.dk

Line Karkov skriver, at det der gør Hit med Historien anderledes end andre formidlingsprojekter er, at styregruppen har oprettet en konsulentgruppe af børn, som har meldt sig frivilligt til at medvirke, og som skal samarbejde med forfatteren. Brugerinddragelse har helt fra idéfasen været en grundpræmis i projektet. Hun nævner ligeledes, at projektet bygger på en tradition i Køge for tværgående samarbejde inden for kulturområdet og for inddragelse af børn i det lokalpolitiske rum.

Hit med Historien er et pioner- og forsøgsprojekt, der arbejder bevidst med udvikling af historieformidling i forhold til undervisning. Det er derfor opmuntrende, at projektet vækker interesse inden for forskningen. Det er også altid spændende at få at vide, hvad andre og ”fremmede” øjne ser, når de betragter det, man selv arbejder med.

Inden for IT-området opererer man med et begreb, der hedder Participatory Design, hvor formålet er at inddrage brugerne i selve udviklingsprocessen, så brugeren ikke blot bliver aftager, men opnår medindflydelse på resultatet. Line Karkovs konklusion er, at Hit med Historien lykkes med rigtig mange af de teknikker, man lægger vægt på inden for IT-området. Navnlig understreger hun betydningen af, at Hit med Historien har valgt at inddrage brugerne helt fra begyndelsen af arbejdet, og at alle deltagerne føler, de får et udbytte af projektet.

Line Karkov afslutter specialet med at skitsere en model for brugerinddragelse i historieformidling, som hun kalder BIH-modellen. Denne model er udarbejdet på grundlag at de erfaringer, som bl.a. er gjort i arbejdet med Hit med Historien i Køge.

Det er meget tilfredsstillende, og vi er i Hit med Historien meget stolte over, at vi har kunnet inspirere andre med vores udviklingsarbejde.

Birte Broch, Køge Byhistoriske Arkiv