Køge Studier 2005

Køge Studier 2005 indeholder to lokalhistoriske artikler samt årsberetningerne fra de tre arkivers aktiviteter i 2005. Vores årsskrift dateres bagud, således at den årgang, der udkommer i 2006 får titlen Køge Studier 2005 for at markere, at det er arkivernes virksomhed i 2005, der er i fokus.

Køge under Anden Verdenskrig
Når historien om Køge under Besættelsen 1940-45 fortælles, er der et navn, som altid nævnes med stolthed, nemlig Erik Boelskov. Han valgte i en meget ung alder at gå aktivt ind i modstanden mod det nazistiske Tyskland og måtte betale for det med sit liv.

Historien kan fortælles fra flere vinkler og har også mytiske overtoner alt efter fortællerens interesser. Historikeren cand.mag. Peter Edelberg, der selv er i familie med Erik Boelskov, har set nøjere på kildegrundlaget og behandler i årsskriftets første artikel den spændende historie om den unge køgenser, der flygtede til Sverige og blev en del af modstandskampen.

Køges befolkning omkring 1900
I første årgang af Køge Studier, der udkom i 1989, bragte vi en artikel om Køges befolkning omkring 1787, skrevet af seniorforsker ved Rigsarkivet Erik Gøbel. Denne gang indeholder årsskriftet en opfølgende artikel, hvor Erik Gøbel beretter om befolkningen i Køge omkring 1900. Den er blevet til på grundlag af folketællingen for Køge 1901, som arkivets medarbejder Ole Søndergaard har indtastet i en elektronisk version til kildeindtastningsprojektet KIP, hvilket i høj grad letter den statistiske behandling af oplysningerne. Vi møder i 1901 en købstad, der er vokset betydeligt siden 1787 og er på vej ind i en helt ny og industriel tidsalder.

Året der gik
Herefter følger årsberetningerne fra de tre lokalarkiver, hvor vi fortæller om de mange spændende aktiviteter, der foregår. Forhåbentlig er dette med til at udbrede kendskabet til arkiverne, så flest muligt kan få glæde af vores tilbud.

Endelig er der en fortegnelse over givere, medarbejdere, bestyrelser samt åbningstider.

Årsskriftet er som sædvanligt rigt illustreret, fortrinsvis med fotografier fra arkivets egne omfattende samlinger.

Birte Broch er redaktør og billedredaktør for Køge Studier.
Køge Studier udsendes i ugens løb til alle medlemmer af Køge-Fondens Venner.
Andre interesserede kan købe Køge Studier på arkivet og i boghandlerne for bare 90 kr.