Lukkeuger på Byarkivet

I forbindelse med flytningen af Byarkivet, lukkes der for publikumsbetjening.

Flytningen af Køge Byhistoriske Arkiv står nu for døren. Mens flytningen står på, er byarkivet lukket for betjening. Da samlingerne i disse perioder vil være pakket væk, kan arkivets gæster ikke betjenes på ordentlig vis. Det har ført til beslutningen om at lukke i nogle uger, mens det hele flytter plads og kommer i orden.

Det kommer i første omgang til at dreje sig om ugerne 10 og 11. I denne periode skal samlingerne flyttes ned i kælderen under Torvet 6, mens de sidste klargøringer af huset finder sted.

Derefter skal kontor, læsesal bogsamling osv. flyttes til Vestergade 26. Her må arkivet igen lukke i en periode. Det drejer sig om uge 13, 14 og 15. Det betyder at arkivet er klar til at åbne fra den 16. april i de nye omgivelser.

Følg med i flytningen i Køge Byhistoriske Arkivs flyttedagbog, som findes på hjemmesiden www.koegearkiv.dk Her kan man altid finde det sidste nye om flytningen. Byarkivet beklager alle gener det måtte forårsage og ser frem til at kunne byde velkommen i de nye rammer.

Kontakt:
Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kontakt Birte Broch,
Tlf. 5665 6976 eller birte.broch@koege.dk