Køge Byhistoriske Arkiv flytter ind i nye historiske omgivelser

Køge Byhistoriske Arkiv flytter i løbet af foråret til Vestergade 26, til et fint gammelt hus med en lang historie bag sig. Huset har i de senere år dannet ramme om Mulighedernes Hus. Nu overlades det til Køge Byhistoriske Arkiv at anvende huset som baggrund for en lang række spændende muligheder.

Den nye adresse giver arkivet nogle muligheder, som vi har savnet. Adgangsforholdene bliver bedre, idet arkivet kommer til at ligge i stueplan, og der er etableret handicapadgang. Desuden vil vi kunne modtage lidt større grupper af besøgende eller afholde kurser for alle ansatte og frivillige medarbejdere ved kommunens fire lokalarkiver, som nu alle drives af Køge-Fonden.

Til gengæld vil arkivet i hvert fald i en periode skulle leve med at have adskilt kontor- og publikumsfaciliteter fra magasinerne, idet den gamle ejendom ikke kan rumme arkivets store samling af arkivalier. Den vil derfor fortsat befinde sig på Torvet, hvor vi beholder kældermagasinerne i Alm. Brands ejendom.

Historien om Vestergade 26 går langt tilbage i tiden. Køge Byhistoriske Arkiv har en fortegnelse over ejerne helt tilbage til 1616, hvor gården tilhørte en mand ved navn Jens Jørgensen. Gården synes ikke at have lidt overlast under Svenskekrigene 1658-60 i modsætning til gården overfor på det andet hjørne af Rebslagergade. I slutningen af 1700-tallet hed ejeren Andreas Hansen og var feldbereder. Senere nævnes bl.a. en smedemester Morten Jensen, skomager Frederik Larsen og drejermester O. Nielsen. Arkivet kan fortælle meget mere om både dette og mange andre huse i byen og deres beboere. Vi håber, at endnu flere vil benytte sig af denne mulighed, når vi kommer på plads i det nye lejemål.

Det er endnu ikke afklaret præcist, hvornår arkivet flytter til Vestergade, men det bliver i løbet af foråret. Vi ser frem til at tage de nye rammer i brug og vil naturligvis melde ud, når det ligger fast, hvornår vi slår dørene op for de nye muligheder.

Venlig hilsen

Birte Broch
Leder af lokalarkiverne i Køge Kommune
&
Poul Henning Jensen
Formand for Køge-Fonden