Lokalhistorie på Herfølgedagen 25.09.2010

Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne deltager i Herfølgedagen på pladsen foran Holmebækskolen.

Medarbejdere fra arkivet er denne dag rykket ud af de vante rammer på Billesborgvej. Vi vil gerne i dialog med borgerne og fortælle om arkivets arbejde med at indsamle, bevare og formidle Herfølge og Sædder sognes historie.

Vi tager forskellige lokale bøger og hefter med, som kan købes på Herfølgedagen.

Hvis man ligger inde med historisk materiale, kan man tage det med og aflevere det til arkivets medarbejdere denne dag. Ellers er man altid velkommen i arkivets lokaler på Billesborgvej 1 B i Herfølge. Tlf. 5667 2531.

Arkivets hjemmeside: www.koegearkiv.dk
Birte Broch, arkivleder

Byarkivet holder påskelukket i uge 14. Vi er tilbage på posten igen fra d. 11. april.