Køge-Studier 2009 – Læs om de berømte karnevaler i Køge

Festaktuel bog fra Køge Arkiverne fortæller om de fire karnevaler

I denne uge fester hele Køge i forbindelse med Køge Festuge, som efterhånden er ved at blive en tradition.

Det er ikke første gang, Køge har festet igennem. En helt aktuel udgivelse fra Køge Arkiverne fortæller om dengang i 1950’erne og 1960’erne, da Køge blev kendt over hele landet for de flotte karnevalsfester.

Historien fortælles i arkivernes årsskrift, Køge Studier. Artiklen om karnevalerne er et causeri, som nu afdøde arkitekt MAA Åge Madsen (1912-2007) afholdt for Køge Fondens Venner i 1997.

Efterfølgende overlod Åge Madsen manuskriptet til Køge Byhistoriske Arkiv til senere publicering samt til almindelig benyttelse for arkivets gæster. Åge Madsen har tidligere skrevet en artikel i Køge Studier 1996 om præsteboliger i Køge gennem tiderne.

Køge Byhistoriske Arkiv havde den glæde at have Åge Madsen som medarbejder i 11 år, hvor han bidrog med sin store almene viden. Åge Madsen havde virket som arkitekt i Køge siden slutningen af 1940’erne og havde et omfattende kendskab til byens historie.

Hvad angår karnevalerne havde Åge Madsen selv oplevet dem og deltaget aktivt blandt andet som amatørskuespiller. Desuden havde han et personligt kendskab til mange af organisatorerne bag karnevalerne.

Karnevalerne i Køge var resultatet af en omfattende fælles indsats fra mange gode kræfter i byen. Karnevalerne har sat sig blivende spor i form af gode minder hos dem, der oplevede festerne.

Det er måske heller ikke alle i dag, der er klar over, at den første Køgehal blev opført bl.a. for overskuddet fra karnevalerne.

Navnlig karnevalet i 1958 har gjort Køge kendt over det ganske land. Det er ikke så sjældent, man møder udenbys personer (af en vis alder naturligvis), der begynder at fortælle om Vagn Bro og Vivi Bak i Ole Lukøje natkjole.

Køge Byhistoriske Arkiv har et stort materiale om de fire karnevaler, som alle er meget velkomne til at komme og studere nærmere. Skulle man ligge inde med billeder eller andet materiale fra karnevalerne, er arkivet interesseret i at modtage dette.

Køge Studier kan købes hos boghandlerne i Køge og i Køge Byhistoriske Arkiv, Vestergade 26 i Køge. Medlemmer af Køge-Fondens Venner får tilsendt bogen.

Arkivleder Birte Broch,
Redaktør af Køge Studier
30.08. 2010