Historien om Køge Bugt Presseklub bevares

Arkivet fra den nu nedlagte Køge Bugt Presseklub blev tirsdag aften overdraget til Køge Byhistoriske Arkiv efter et festligt foredrag på Teaterbygningen i Køge.

Siden 1983 har journalister fra Køge Bugt området mødtes i Køge Bugt Presseklub. Foreningen blev stiftet på initiativ af Fritz Mortensen, tidligere ejer og redaktør af ugeavisen Køge Egnen. Det var netop Fritz Mortensen og to andre fremtrædende medlemmer af klubben, der forleden fortalte om klubben på Teaterbygningen i Køge. De to øvrige var Poul Jørgensen, der gennem mange år var ansat i DR og blandt meget andet kendt for sin dækning af det royale stof, og Judith Thomasen, som mange i lokalområdet kender fra hendes tid som redaktør af Sydkysten. Judith Thomasen var den sidste formand for klubben, og hun stod for overdragelsen af det historiske materiale til Køge Byhistoriske Arkiv.

Køge Bugt Presseklub var et fagligt netværk, hvor medlemmerne mødtes til både faglige og festlige arrangementer. Blandt andet begyndte hvert møde med en sang, som Judith Thomasen hver gang havde forfattet aktuelle vers til. Også i tirsdags på Teaterbygningen havde hun skrevet et nyt vers i anledning af overdragelsen af arkivet. Klubben havde også medbragt fanen, der har et flot håndbroderet navn på den røde dug. Det var festligt, da de tre foredragsholdere sang det nye vers for hele forsamlingen.

Arkivleder Birte Broch takkede varmt for det fine materiale, som nu vil blive bevaret i arkivets samlinger. Foredraget var arrangeret af arkivets venneforening, Køge Fondens Venner.

Birte Broch
Arkivleder
23.09. 2010

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.