Tråden – Kirke og Skole

Til hverdag var dette sted og gaderne her omkring et mylder af latinskoledrenge og andre skolebørn samt lærere og præster.

Området omkring Køge St. Nikolaj Kirke er byens historiske centrum for kultur- og åndsliv. Kirken opstod sammen med byen i 1200-årene og blev udbygget frem til midten af 1400-tallet. Byens latinskole lå her syd for kirken, og på hjørnet af Nørregade og Katekismusgade lå den første offentlige skole.

Dengang var kirken en del af den katolske trosretning og var indviet til de søfarendes helgen, Sankt Nikolaj. Da tårnet blev udvidet i 1400-årene med en etage, fik det også en karnap med fyrlygte. Den ses bag korset på østgavlen. Lygten fungerede tidligere som et fyr for skibe i Køge Bugt.

Trafikken mod syd og nord gik gennem Nørregade forbi kirken helt frem til 1970, hvor Nørregade blev gågade. Bønder og andre handlende kom denne vej mellem Nørreport og Torvet. Dagvognen og senere rutebilerne kørte her på vej til Torvet.

Samspillet mellem kirken og skolen i Danmark går langt tilbage i tiden. Katekismusgade har fået sit navn efter Martin Luthers lille Katekismus fra 1529, som blev brugt i skolernes undervisning i kristendom. I 1808 blev Køge Borgerskole oprettet i den gamle præstegård på hjørnet af Katekismusgade og Nørregade. Det var lige inden skolelovene af 1814, der indførte undervisningspligt for alle børn.

Borgerskolens navn blev i 1924 ændret til Brochmands Skole efter Jesper Brochmand, som var en af Køges berømte borgere. Han var søn af byens borgmester Rasmus Brochmand og havde som ung studeret i udlandet. Senere blev Jesper Brochmand biskop over Sjællands Stift og var tæt knyttet til Christian 4. Han er særligt kendt for at have afskaffet den latinske korsang, og for at have indført, at hele gudstjenesten skulle foregå på dansk.

Ved Køge Kirkes nordre mur står en mindesten over Jesper Brochmand, som meget passende er anbragt mellem kirken og skolen. Det var borgere fra Køge, der rejste stenen i 1910 til minde om den berømte biskop.

Borgerskolen fik i 1892 en ny hovedbygning, tegnet af den kendte arkitekt Martin Borch. Bygningen har siden 1988 huset KØS, museum for kunst i det offentlige rum.

Se flere fotografier herunder:

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.