Køge før og nu. Bygårdsstræde

Køge før og nu. Bygårdsstræde – gaden der blev revet ned.

Billedet her viser en af de største og nok mest markante ændringer, der er sket i Køge by overhovedet. Der er ikke meget lighed mellem de to billeder. Fjernest ses det gamle rådhus fra 1552 og porten som er intakte. Ellers er gaden fuldstændig forandret.

Bygårdsstræde blev gradvis revet ned efter 1970 og omdannet til en glasoverdækket gågade i rådhuset.

Billedet viser Bygårdsstræde i 1914, hvor der hovedsageligt lå en række mindre byhuse. Omtrent samtidig med at dette fotografi er taget, blev der påbegyndt en række forandringer i Bygårdsstræde. Så Hugo Matthiessen har været ude lige netop i rette tide til at kunne dokumentere hvordan Bygårdsstræde så ud før. I perioden frem til 1920 kom der en lang række nye bygninger til, således at Bygårdsstræde nu kom til at rumme en række af Køges offentlige institutioner

Elværket blev opført her allerede i 1896, flyttede til et nyt hus og udvidede i flere omgange i de følgende år. Køge Brugsforening blev også stiftet her i 1906. Østsjællands Folkeblad, der tidligere lå på Torvet 28, rykkede i 1913 ind i Bygårdsstræde.

Der blev opført en politistation fra 1919-20 med kontorer, vagtlokale, afhøringslokale og detention.

I 1919 rykkede også biblioteket ind i en nyopført bygning, som var opført specielt med biblioteksdriften for øje. Her var plads til avislæsestue, udlåns- og læsesal. Selv en bolig til bibliotekaren var der plads til. Her lå det frem til 1958, hvor biblioteket rykkede til den nuværende adresse i Kirkestræde.

I forbindelse med kommunalreformen i 1970 var der akut behov for mere plads til rådhuset. Der blev derfor udskrevet en arkitektkonkurrence, som Arkitektgruppen i Århus vandt. Kommunen opkøbte hele Bygårdsstræde og begyndte en systematisk nedrivning for at skaffe plads til rådhuset. Rådhuset stod færdigt i 1979.

Strædet har haft en meget foranderlige og omtumlet tilværelse. De gamle byhuse måtte lade livet til fordel for den nye tids moderne institutioner, som elværket og biblioteket. Det gentog sig med den store rådhusudvidelse i 1970´erne.

Teksten er et eksempel på hvad man kan finde i Køge Arkivernes samlinger. Skulle læserne ligge inde med materiale, tekster eller billeder, modtager vi dem meget gerne på Køge Arkiverne.

Kilde: Køge Bys Historie, Køge Byhistoriske Arkiv, Køgedatabasen mm.
Fotografier: Hugo Matthiessen, 1914 og Jens Møller Andersen, 2010.
Af arkivar Lars Kjær, Køge Byhistoriske Arkiv