Køge før og nu – Torvet 21 fra 1634

Her kommer endnu et eksempel på en bygning, der fremstår særdeles velbevaret i forhold til dengang dette gamle fotografi er taget.

Torvet 21 hører også til blandt de ejendomme, der gik til i den store brand i 1633. Den blev dog allerede genopført i 1634. Det kan ses af årstallene opsat på muren i gården. Her står også bogstaverne MMKJD, og det ved vi blandt andet fra tinglyste skøder er de daværende ejeres initialer. De hed Morten Michelsen og Kirsten Jensdatter.

Ved genopførelsen i 1634 tog man nogle rester af de gamle, middelalderlige mure i brug og gården blev derfor hurtigt opført. Gården blev ved denne lejlighed udvidet betragteligt og er da også en af de største og mest betragtelige købstadsgårde i Danmark fra denne tid.

Det middelalderlige stenhus som lå her før branden, har dog kun haft godt den halve bredde mod Torvet. Resterne af dette hus kan i øvrigt ses særligt godt i murværket i gården bag Torvet 19.

Der går skrøner om, at der skulle have været et gobelinvæveri i gården, men det er ikke korrekt.
Til gengæld har der været et sejldugsmanufaktur i længen i gården. Her blev der fremstillet sejl til flåden gennem flere hundrede år.
Det kan man finde mere om under Historier
.

I Køge Byhistoriske Arkiv kan man finde svar på mange spørgsmål og samlingerne er tilgængelige for alle.

Fotografier: Hugo Matthiessen, 1914 og Jens Møller Andersen, 2010.

Køge Arkiverne følger regeringens nye retningslinjer for kulturlivet og holder lukket indtil videre. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.
Arkivet i Herfølge holder dog åbent tirsdage 10-12.