Køge før og nu – Torvet 21 fra 1634

Her kommer endnu et eksempel på en bygning, der fremstår særdeles velbevaret i forhold til dengang dette gamle fotografi er taget.

Torvet 21 hører også til blandt de ejendomme, der gik til i den store brand i 1633. Den blev dog allerede genopført i 1634. Det kan ses af årstallene opsat på muren i gården. Her står også bogstaverne MMKJD, og det ved vi blandt andet fra tinglyste skøder er de daværende ejeres initialer. De hed Morten Michelsen og Kirsten Jensdatter.

Ved genopførelsen i 1634 tog man nogle rester af de gamle, middelalderlige mure i brug og gården blev derfor hurtigt opført. Gården blev ved denne lejlighed udvidet betragteligt og er da også en af de største og mest betragtelige købstadsgårde i Danmark fra denne tid.

Det middelalderlige stenhus som lå her før branden, har dog kun haft godt den halve bredde mod Torvet. Resterne af dette hus kan i øvrigt ses særligt godt i murværket i gården bag Torvet 19.

Der går skrøner om, at der skulle have været et gobelinvæveri i gården, men det er ikke korrekt.
Til gengæld har der været et sejldugsmanufaktur i længen i gården. Her blev der fremstillet sejl til flåden gennem flere hundrede år.
Det kan man finde mere om under Historier
.

I Køge Byhistoriske Arkiv kan man finde svar på mange spørgsmål og samlingerne er tilgængelige for alle.

Fotografier: Hugo Matthiessen, 1914 og Jens Møller Andersen, 2010.