Køge før og nu – Nyportstræde 9-17

Dette panorama billede over Nyportstræde viser at gadebilledet er ganske intakt. Husene har ensartede proportioner og fremstår som en harmonisk helhed. Det illustrerer at det er vigtigt at tænke i helheder og gaderummet, frem for kun at se på det enkelte hus.

Forhuset i nummer 9 er i høj grad bevaringsværdigt. Huset bestod i 1863 af to ejendomme, som begge tidligere var i to stokværk eller etager. I 1791 beskrives husenes øverste etage derimod blot som et højt loft. Så overetagen er gået til og forsvundet på dette tidspunkt. Det var ikke ualmindeligt at tømmeret fra overetagerne blev genbrugt eller man sparede det væk ved renoveringer af bygningerne. Dengang var bygningerne ikke så holdbare som i dag og måtte derfor fornys med mellemrum.

Nyportstræde 15 mistede mellem 1801 og 1817 sin øverste etage. Den nuværende anden etage blev først tilføjet i 1918.

Kilder:
Køge Bys Historie, 1988.
Hans Henrik Engquist: Bevaringsværdige huse i Køge. 1978.
Fotografier: Hugo Matthiessen, 1914 og Jens Møller Andersen, 2010.

Af arkivar Lars Kjær, Køge Byhistoriske Arkiv