Køge før og nu – Nyportstræde 12-14

I serien Køge før og nu har vi nu bevæget os hen i Nyportstrædekvarteret. Husene hører ikke til blandt Køges største eller ældste, men danner tilsammen et smukt og harmoniske gadeforløb.

Denne gade har været præget af mange, mindre huse. Mange af dem er med tiden blevet sammenlagt til større ejendomme. Omkring slutningen af 1700-tallet mistede mange huse i Nyportstræde også deres knægtbårne overetager, da tømmeret typisk blev genbrugt til reparationer i stueetagen. Husenes konstruktioner var dengang mere enkle og som regel opført i bindingsværk. Træværk måtte jævnligt fornyes for at huset ikke skulle styrte sammen. I dårlige tider har man ofte valgt at spare på materialerne, ved at undlade at genopbygge en etage. I Nyportstræde boede også en stor del af byens fattige enker.

På gadesiden mod Nyportstræde står huset opførelsesår 1887 over døren. Der er desuden enkelte smedejernsankre placeret i murværket. Det blev til ved en ombygning af to ældre forhuse, et nordre hus i to etager på fire fag og et søndre i på 7 fag i en etage. Mellem 1811 og 1847 fik ejendommen udskiftet bindingsværksfacaden med grundmur.

På ejendommen Nyportstræde 14 ses et reklameskilt for snedkermester Axel Tengstedt. Han boede i ejendommen og levede fra 1867 til 1959. Huset er i dag revet ned og har givet plads til en række parkeringspladser.

Kilder:
Køge Bys Historie, 1988.
Hans Henrik Engquist: Bevaringsværdige huse i Køge. 1978.
Fotografier: Hugo Matthiessen, 1914 og Jens Møller Andersen, 2010.

Af arkivar Lars Kjær, Køge Byhistoriske Arkiv.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.