Køge før og nu – Køge Bro

Køge før og nu – Køge Bro og Brogade

Ved første øjekast er der ikke meget der adskiller de to fotografier. Enden af Brogade er næsten uforandret gennem de sidste 100 år. Forretningerne i stueetagen på Brogade 23 er selvfølgelig skiftet ud for længst og der er kommet et par kviste til. Men i det store hele er det alligevel et hus, der ikke har forandret sig siden 1914.

Brogade 23 stammer, som så mange andre af Køges renæssancebygninger, fra tiden efter den store brand i 1633, som ødelagde mange huse i Køge. Huset er i dag velbevaret og er særlig kendetegnet ved en række fine udskæringer i træværket.

Nabohusene er også let genkendelige. På gadens anden side ligger Åhuset, som heller ikke har forandret sig meget. Ser man nærmere på Køge Bro, er rækværkets stensøjler og jerngelænder samt granitmuren over åløbet det samme. Det er dog også tydeligt at broen er blevet væsentligt bredere.

Samtidig med genopbygningen af byen efter branden, indgik kongen kontrakt med bygmester Hans Stenwinkel, om opførelsen af en hvælvet stenbro over Køge å. Prisen for stenbroen beløb sig til 500 rigsdaler. Den nye stenbro var færdig i 1637 og erstattede en ældre træbro.

Køge Bro var også stedet, hvor en af Køges tre byporte lå. Her skulle der betales accise for varer, der blev indført til salg på markedet i Køge. Placeringer af portene kan ses i fortovene i dag i Brogade, Vestergade og Nørregade. Acciseboderne blev lukket i 1851, som følge af grundlovens paragraf om erhvervsfrihed.

Den bro vi kender i dag, er opført i 1802. I takt med at motoriseringen tog fart og bilerne blev flere og flere, blev broen efterhånden en flaskehals for den stadigt stigende trafik. Det var før der kom en ringvej uden om Køge. Så al trafik mod Stevns foregik gennem Nørregade, over Torvet og gennem Brogade over Køge Bro. Ringvejen, der åbnede i sin fulde udstrækning i 1949, kom til at afhjælpe det meget, ved at forbinde Københavnsvej med Vordingborgvej.

For at afhjælpe trafikken, er broen derfor blevet udvidet hele tre gange. Første gang allerede i 1923, hvor biltrafikken begyndte at stille krav til vejene. I 1930´erne blev der skabt en østlig ringgadelinie fra Køge Bro over Fændediget og Bag Haverne til Niels Juelsgade og Københavnsvej. Desuden blev en husrække nord for Fændediget revet ned. Alt sammen for at lede bilerne uden om bymidten. Ved denne lejlighed blev Køge Bro udvidet med 3 meter mod øst, så der blev plads til to vognbaner og fortove på begge sider. Broen stod færdig i 1936.

Endelig fik broen sig en udvidelse i midten af 1990´erne. Under udvidelsen fik man sig en slem overraskelse, for broen var så godt som rystet fra hinanden af motortrafikken. I aviserne dengang stod der, at det nærmest var ”i strid med tyngdeloven” at den stod der endnu. Broen stod færdig og blev genindviet i 1994.

Kilder: Køge Byhistoriske Arkiv, Køge Bys Historie.
Fotografier: Hugo Matthiessen, 1914 og Jens Møller Andersen, 2010.
Af arkivar Lars Kjær, Køge Byhistoriske Arkiv

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.