Et gravminde på Nr. Dalby Kirkegård

På Nørre Dalby kirkegård står der et specielt gravmæle, som for mange år siden fangede min opmærksomhed. Det er et gravmæle over Bertel Christian Hendrik Groth, der døde efter at være blevet såret i Krigen 1864.

Gravmælet består af en natursten med et kors øverst. En marmorplade med inskription læner sig op ad stenen.

Inskriptionen på marmorpladen lyder: ”Christian Groth født 9. februar 1834. Såret ved Dybbøl 12. april 1864. Død af sit sår 9. maj 1864”.

Christian Groth 022Det er første gang, at jeg her i den gamle Skovbo Kommunes sogne er stødt på en soldat, der har deltaget i krigen 1864 og som er død af de skader, han har pådraget sig under krigen, og som er blevet begravet i et af vores sogne. Derfor blev jeg nysgerrig og har forsøgt at finde yderligere oplysninger om Christian Groth.

I Bjæverskov kirke kan man få lidt supplerende oplysninger:

På en mindeplade i Bjæverskov kirke er fem soldater, der er faldet i de to Slesvigske krige 1848-50 og 1864, omtalt. Mindepladen blev opsat i kirken på foranledning af den lokale afdeling af De Danske Våbenbrødre, der havde base i Slimminge, Gørslev sogn.

De fem omtalte er J. Pedersen, født på Juellund og død 1850, Niels Pedersen, født i Gørslev, død 1864 og begravet på Augustenborg kirkegård, Bertel Christian Henrik Groth, født 1834 i København, død 1864 og begravet på Nr. Dalby kirkegård, Hans Pedersen, født i Bjæverskov, savnet efter kampene på Als 1864 samt Rasmus Pedersen, født i Vemmedrup og død på fjendtligt lazaret 1864.

Vi vender tilbage til Bertel Christian Hendrik Groth.

Bertel Christian Hendrik Groth er født den 9. februar 1834 og døbt 3. søndag efter Påske i Trinitatis Kirke i Staden København. Hans forældre var murersvend Johan Peter Alexander Groth og hustru Marie Christoffine Reinlænder. De boede i Vognmagergade 69 i København og her fik de tre børn, Johan Frederik Vilhelm, Bertel Christian Hendrik og datteren Ane Elisabeth.

Imellem 1835 og 1837 flyttede familien til Nordrupøster sogn, hvor faderen Johan Frederik Vilhelm Groth havde fået stilling som murer ved Giesegaard Gods.

Allerede året efter finder vi familien på Juellund gods, der hører under Giesegaard Gods, hvor faderen er murermester. Her får forældrene yderligere 4 børn, 2 drenge og 2 piger.

Bertel Christian Hendrik Groths levned indtil hans død i 1864 ved vi ikke meget om, men ved hans konfirmation i Vollerslev kirke i 1848 får han prædikaterne: ”Meget god Kundskab og meget god Opførsel”. Derudover ved vi, at Christian inden sin deltagelse i krigen 1864 var murersvend ved Juellund gods.

Moderen, Marie Christophine Reinlænder, døde 29. januar 1849 i murerhuset på Juellund.

I 1861 købte husfaderen og enkemanden Johan Peter Alexander Groth et hus i Regnemark, Nr. Dalby sogn, Lille Dalbyvej 43. Efter faderens død i 1871, beboer datteren (Hedvig Caroline Marie Groth) huset med sin mand, hjulmand Peter Larsen. Desuden bor en af hendes brødre, Gustav Rasmus Lauritz Groth, også i huset.

Militærets oplysninger om menig Bertel Christian Henrik Groth (Cohen 1864/142):

Menig ved 16. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 110, Bertel Christian Henrik Groth, født 9. februar 1834 i Vognmagergade 69, København (Trinitatis), såret i kampene ved Dybbøl 12. april 1864, død af tyfus på Frederiksberg Slots Lazaret 9. maj, begravet på Nr. Dalby kirkegård 14. maj. Søn af murersvend Johan Peter Alexander Groth og Marie Christoffine Rheinlænder. Murersvend på herregården Juellund ved Ringsted. NB: Cohen skriver fejlagtigt, at Groth blev begravet på Garnisons kirkegård i København, men faderen fik sønnens lig udleveret og begravet på Nr. Dalby kirkegård, idet familien var flyttet til Nr. Dalby tre år forinden.

Hvordan finder man graven?

Hvis man vil se gravmælet, finder man graven således: Hvis man står ved kirkens østgavl med front mod kirkegårdsmuren med udsigt til åbne marker, finder man graven ligefrem og til højre for redskabsbygningen. Graven befinder sig i 3. række og er grav nr. 3 fra stien, der går på tværs. Gravens nummer er 0-075.

Lone Rasmussen, Skovbo Lokalhistoriske Arkiv