Grundlovsminder

Sogneraad-5Da kvinderne ved grundlovsændringen i 1915 fik valgret og stemmeret til Rigsdagen, blev der rundt omkring i landet taget initiativ til at få rejst mindesmærker, enten i form af en sten med indskrift eller ved plantning af et egetræ. Disse egetræer kaldes valgretsegene, men også for kvindeegene.

Nogle steder blev der både rejst en sten og plantet et egetræ. Det skete i Egøje, hvor der samtidig blev rejst en flagstang, hvorfra der flages efter et bestemt regulativ.

Af andre grundlovsminder i Køge Kommune, findes der et egetræ i Ingelstrup i Sædder Sogn og i Lille Skensved i Højelse sogn ligeledes et egetræ.

Grundlovsminderne i Egøje

Sogneraad-6Den 24. november 1915 afholdtes i Egøje Brugsforening et møde for landsbyens beboere. Man skulle drøfte om der i Egøje skulle rejses et minde for Grundloven af 5. juni 1915. På mødet var der udelt tilslutning.

På stedet, hvor den gamle smedje i Egøje havde ligget, blev der derfor samme efterår plantet et egetræ og i løbet af vinteren og det følgende forår blev anlagt et lille anlæg med en mindesten og en flagstang. Så godt som alle landsbyens beboere bidrog til afholdelsen af den samlet udgift, som blev på 33 kr. og 15 øre.

Da Billesborgvej i midten af 1930érne blev reguleret, flyttedes mindesten og flagstang til sin nuværende placering ved den nye Billesborgvej, men egetræet blev stående.

Kvindeegen i Ingelstrup

Sogneraad-7
Foto: Bo Michael Hansen

I den lille landsby Ingelstrup i Sædder Sogn tog forpagter Hans Sørensen på Stenkildegården og hans kone, Marie efter sigende initiativet til plantning af et egetræ.

Kvindeegen i Ingelstrup har gennem årene ført en ret så upåagtet tilværelse, men står stadig, hvor den blev plantet, på en lille gravhøj, på Stenkildegårdens mark og med en lille sten med indskriften, 5. juni 1915.

Marie Sørensen plantede træet og Hans Sørensen mejslede teksten i en markstensten fundet på Stenkildegårdens mark.

Tekst og billeder af Bo Michael Hansen, Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.