Kvinderne i Herfølge Sogneråd

Kvinderne fik som bekendt valgret til Rigsdagen i 1915. I 1908 havde kvinderne imidlertid opnået valgret til de kommunale råd. De kunne dermed stemme til sognerådsvalget i 1909 og var samtidig valgberettigede til sognerådet.

Lokalhistorisk Arkiv i Herfølge har ikke kendskab til resultatet af valget i 1909. Det samme gælder de efterfølgende sognerådsvalg i 1913, 1917, 1921, 1925 og 1929. Det er uvist, om der til nogle af disse valg var opstillet kvinder, men det er imidlertid en kendsgerning, at der i hvert fald ikke var kvinder i sognerådet i den periode.

Sogneraad-1Herfølge Sogneråd 1925-1929 – der blev i 1925 ikke var valgt kvinder ind i sognerådet. Personen i første række, yderst til højre på billedet, er frøhandler Niels Hansen, hvis kone Asta Karlshøj Hansen bliver den første kvinde i Herfølge Sogneråd i 1948.

Sogneraad-2Ved valget i 1933 opstilles 2 kvinder til sognerådet, og de får henholdsvis 11 og 6 stemmer, og bliver ikke valgt ind i sognerådet.

Ved valget i 1937 opstilles ingen kvinder til sognerådsvalget. Der var ingen grund til, vel efter mændenes opfattelse, at opstille kvinder til sognerådsvalget denne gang, når de 2 kvinder i 1933 kun kunne tiltrække i alt 17 stemmer.

Sogneraad-3Ved valget i 1943 opstilles 4 kvinder til sognerådsvalget. Det Radikale Venstre har 3 kvinder på partiets opstillingsliste og Venstre 1 kvinde. De 4 kandidater får i alt 11 stemmer og ingen bliver valgt til sognerådet.

Ved valget i 1946 opstilles 6 kvinder til sognerådsvalget. De 6 kandidater får i alt 62 stemmer.

Ingen af kandidaterne bliver valgt til sognerådet, men på venstres liste får Asta Karlshøj Hansen 19 stemmer og bliver 1. suppleant for dette parti.

Da en af venstres valgte kandidater rejser fra kommunen i 1948 indtræder hun i sognerådet.

Kvinderne bliver således repræsenteret i Herfølge Sogneråd i 1948 – 40 år efter kvinderne i 1908 fik valgret til de kommunale råd og 33 år efter at kvinderne fik valgret til Rigsdagen.

Sogneraad-4I 1950 er opstillet 5 kvinder til sognerådsvalget og der vælges 2.

Begge de valgte opnår i forhold til alle de foregående sognerådsvalg pæne, personlige stemmetal.

I 1954 er opstillet 5 kvinder, men kun 1 vælges til sognerådet.

Ved det sidste valg til Herfølge Sogneråd i 1968 inden kommunesammenlægningen i 1970 er opstillet 10 kvinder, men der kommer kun 2 af disse ind i sognerådet.

Der er nu kun forløbet 60 år siden kvinderne fik valgret til sognerådsvalgene.

Tekst og billeder af Bo Michael Hansen, Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne.