Den første kvinde i Herfølge Sogneråd

Der skulle som tidligere nævnt forløbe 40 år fra kvinderne i 1908 opnåede valgret til landets sogneråd, inden den første kvinde, Asta Karlshøj Hansen i 1948 blev medlem af Herfølge Sogneråd.

Asta Karlshøj Hansen var født på Sydstevns i år 1900 og kom til Herfølge i 1922, året hvor hunvv var blevet gift med Niels Hansen, der også kom fra Sydstevns.

De grundlagde sammen virksomheden Herfølge Frøhandel og Frørenseri og fik i perioden fra 1924 til 1939 fem børn.

Hun blev medlem af Venstre i 1922 og begyndte at deltage i politiske møder sammen med sin mand – ofte som eneste kvinde blandt lutter mænd.

Niels Hansen var medlem af Herfølge Sogneråd fra 1925 til 1933.

I 1946, samme år, som han første gang blev valgt til Præstø Amtsråd,  lod hun sig overtale til at blive opstillet på Venstres liste som nummer 5. Da Venstre forventede kun at få 2 valgt, var risikoen for at hun blev valgt ikke særlig stor.

Venstre fik imidlertid mod forventning valgt 3 medlemmer til sognerådet og Asta fik 19 stemmer, hvilket var nok til, at hun blev partiets 1. suppleant.

Da et af venstres sognerådsmedlemmer i 1948 flyttede fra kommunen og blev hun meget mod sin vilje medlem af sogne-

rådet frem til 1950.

(Foto fra sølvbryllup på vej)

Billedtekst: Asta Karlshøj Hansen og Niels Hansen fotograferet på deres sølvbryllupsdag i 1947.  Året før hun kom i Herfølge Sogneråd.

I 1950 ønskede hun ikke at fortsætte i sognerådet, men blev overtalt til en placering på Venstres opstillingsliste som nummer 3, og da Venstre denne gang også kun forventede kun at få valgt 2 til sognerådet, og da de to første pladser desuden var besat af to ”helt sikre” landmænd, var risikoen for at blive valgt jo også denne gang uden ikke særlig stor.

Asta blev imidlertid valgt som nummer 2 og gik på valgaftenen grædende hjem.

I 1954 lod hun sig ikke opstille til sognerådsvalget, men hun bevarede dog en vis tilknytning til sognets politiske liv, idet hun efter sin udtræden fortsatte som medlem af sundheds-kommissionen frem til 1958 og af børneværnet helt frem til 1966. Dette selvom hun i slutningen af 1950érne havde fået konstateret en hjerteklapfejl.

Asta Karlshøj Hansen døde i 1972.