Dansk skolehistorie. Hverdag, vilkår og visioner. Foredrag med Ning de Coninck-Smith

Ning de Coninck-Smith_LK_3368_web_Køge Byarkivs Venner har fået en af Danmarks førende skoleforskere til at komme til Køge med et foredrag. Der er tale om Ning de Coninck-Smith, dr.phil. professor mso.

Hun fortæller om de store linjer i skolehistorien siden 1814. Ning de Coninck-Smith er en af hovedkræfterne bag den store fem-binds skolehistorie, som udkommer i disse år. Hun vil også fortælle om arbejdet med skolehistorien.

2014 er 200 året for det danske skolesystems fødsel, men sagen er mere kompliceret end det. Med udgangspunkt i 1814-anordningerne vil linjerne blive trukket op til i dag.
Det er en fortælling om stadig flere elever, stadig flere lærere og færre, men større skoler. Kvinderne holdt deres indtog i skolen, mange nye eksperter kom til, og forældrene blev en del af skolens hverdag.
I løbet af perioden blev 1800-tallets standsdelte skolevæsen til folkeskolen. Indtil 1970 var den skolen for de fleste. Sådan er det ikke længere, skolehuset slår revner, og stadig flere børn går på en privat grundskole. Tal fra PISA undersøgelserne vidner om, at køn, klasse, etnicitet og uddannelse følges ad. Er cirklen sluttet og den standsdelte skole på vej tilbage, eller er folkeskolen blevet til folkets skoler?

Foredraget arrangeres af Køge Byarkivs Venner. Det finder sted onsdag den 22.10.2014 kl. 19.30 på Teaterbygningen i Køge. Medlemmer af Køge Byarkivs Venner har gratis adgang. Alle andre er velkomne for 25 kr.