Skolehistorie i Køge – Nyt nummer af Køge Studier

Skolehistorie i Køge – Nyt nummer af Køge Studier er udkommet

kogestudier2013
Nyeste nummer af Køge Studier 2013 er nu klar. Det er et temanummer om skolehistorie.

I 2014 markeres det over hele landet, at der i 200 år har været ret og pligt til uddannelse. Årets Køge Studier er derfor et temanummer med fokus på skolehistorie og skoleerindringer fra Køge Arkivernes område.

Den første artikel handler om skolehistorien i den tidligere Skovbo Kommune. Artiklen illustrerer vanskelighederne ved at leve op til skolelovgivningen. Den fortæller om urealiserede planer, økonomiske vanskeligheder og planlægningens svære kunst. Artiklen er skrevet af Lone Rasmussen, Erik Augustinussen og Jørgen Flyng, medarbejdere ved Skovbo Lokalhistoriske Arkiv.

Birgit Rosenberg og Kirsten Berngaard har skrevet en artikel om skolerne i Højelse Sogn, hvor der som overalt i landet er sket en centralisering fra de små landsbyskoler til større enheder. De fortæller om bygninger, lærere og undervisning før i tiden. Anden del af artiklen omhandler Birgit Rosenbergs mange år som lærer i Højelse Sogn, hvor hun begyndte i 1953 ved forskolen i Højelse og sluttede 43 år senere ved den nye og større Højelse Skole fra 1963. Begge forfattere er medarbejdere ved Højelse Sognearkiv.

Hans Christian Andersen og Palle Johansen var lærere ved Herfølge Skole gennem mange år. De fortæller i ord og billeder og med et glimt i øjet om udviklingen fra den gammeldags skole til en mindre autoritær og friere skoleform. De fortæller om skolen som et lokalt samlingssted, hvor der foregik mange forskellige aktiviteter både i og uden for skoletiden. Man mærker et stort engagement for børnenes trivsel og skolen som helhed. Undervejs hører vi om mange former for læring og om Herfølges udvikling fra sognekommune til en del af en stor kommune.

Den afsluttende artikel er skrevet af Søren Lond, der beretter om sine personlige erindringer fra skoletiden i 1950’ernes Køge. Der er både gode og dårlige minder. Nogle episoder bevares i erindringen, mens andre er glemt. Jævnaldrende vil nikke genkendende til meget af det erindrede, mens andre episoder vil være af mere individuel karakter. Søren Lond har i mange år været lærer ved Ellemarkskolen i Køge.

Køge Studier kan købes i boghandlerne i Køge Kommune samt på Køge Arkiverne. Se mere på www.koegearkiv.dk