Køge 1914-2014. Bilismens Barndom

1914-2014. Et jubilæum i Krigens skygge.

Fru Christa Kureer, Fru Ellen Wium og Camilla Christensen lærerinde, I hjemmebygget sportsvogn ved Vallø Slot ca. 1920.
Fru Christa Kureer, Fru Ellen Wium og Camilla Christensen lærerinde, I hjemmebygget sportsvogn ved Vallø Slot ca. 1920.

I år er det 100 år siden Første Verdenskrig brød ud. Danmark forholdt sig neutralt i krigen og formåede at styre uden om krigens rædsler. Alligevel satte krigen sit præg på Danmark og hverdagen i Køge.

Til september følger kulturfestivalen Golden Days op med en lang række arrangementer i hele hovedstadsområdet. Temaet hedder i år Krig no. 1. Som optakt til efterårets Golden Days arrangementer i Køge, bringer Køge Arkiverne og Lørdagsavisen en række fortællinger fra Køge. De handler alle om Køge i tiden omkring Første Verdenskrig. Historierne bringes sommeren over i Lørdagsavisen og offentliggøres også løbende her på siden: www.koegearkiv.dk

Bilismens barndom

Autolageret Kureer, Fordforhandler i Køge.
Autolageret Kureer, Fordforhandler i Køge.

Omkring Første Verdenskrig var det ganske usædvanligt, at private ejede biler. Faktisk var det så stor en nyhed, når der kom en ny bil til byen, at avisen skrev om det i sine spalter.

Køge fik sin første bil i 1903. Omkring Første Verdenskrig var det stadig meget sjældent og forbeholdt byens overklasse at have biler. I Østsjællands Folkeblad kunne man i 1914 læse, at direktør Jens Hansen, havde fået installeret en stor ny “Unic” vogn i garagen. Det var i øvrigt også Jens Hansen, som købte den første bil i Køge i 1903.

Det var også i disse år, at sagfører H. Sattrup i Køge fik sig en ny ”Motorvogn”. Han søgte Herfølge Kommune om tilladelse til personlig kørsel med motorvogn på Herfølge Kommunes biveje. Herfølge Sogneråd bevilgede tilladelsen i april 1913 på følgende betingelser: ”Der maa ikke køres efter Solnedgang og aldrig med større Hastighed end 1½ Metermil i Timen. [15 km]. Hastigheden maa yderligere nedsættes forbi Boliger og Haver langs Vejene, og hvor særlige Omstændigheder taler derfor skal Motorvognen føres tilbage.”

Tilladelsen er underskrevet af Anders Andersen, Bakkegården, der tilføjer et P.S: ”Jeg haaber, at omstaaende Tilladelse trods Indskrænkningerne alligevel maa have den ønskede Værdi for Dem. Naar Beboerne og Hestene er blevne mere fortrolige med disse moderne Køretøjer, vil nogle af de tagne Forbehold antagelig kunne bortfalde.”

Købmand C.F. Petersen købte en åben Buick omkring 1920 og havde chauffør ansat. Den blev bl.a. brugt, når familien tog i sommerhuset ved Strøby.

I 1920 fik tidligere cykelhandler Niels Kureer forhandling af Ford i Køge og stiftede bilfirmaet Kureer. I 1926 flyttede firmaet til det nyopførte domicil på Søndre Allé.

I mellemkrigstiden blev antallet af biler i Danmark næsten tidoblet fra 11.600 i 1920 til 109.000 i 1939. I dag er der godt 2,3 mio. biler i Danmark.