Køge 1914-2014. Lokalavisen i Informationssamfundets barndom

Køge 1914-2014. Et jubilæum i Krigens skygge.

I år er det 100 år siden Første Verdenskrig brød ud. Danmark forholdt sig neutralt i krigen og formåede at styre uden om krigens rædsler. Alligevel satte krigen sit præg på Danmark og hverdagen i Køge.

Til september følger kulturfestivalen Golden Days op med en lang række arrangementer i hele hovedstadsområdet. Temaet hedder i år Krig no. 1. Som optakt til efterårets Golden Days arrangementer i Køge, bringer Køge Arkiverne og Lørdagsavisen en række fortællinger fra Køge. De handler alle om Køge i tiden omkring Første Verdenskrig. Historierne bringes sommeren over i Lørdagsavisen og offentliggøres også løbende på www.koegearkiv.dk

Lokalavisen i Informationssamfundets barndom

Østsjællands Folkeblad omkring 1900.
Østsjællands Folkeblad omkring 1900.

Selv om Danmark forblev et neutralt land krigen igennem, blev hverdagen påvirket mærkbart. Der var mangel på de fleste varer. Derfor blev der indført rationeringer, som begrænsede hvad man måtte købe og bruge. For at spare på elektriciteten fra Køge Elværk, blev der i maj 1916 indført sommertid. På den måde kunne man udnytte de lyse timer bedre og spare strøm. I 1914 steg skatten også, og kom helt op til 7,8 %. Der er ingen tvivl om, at køgenserne har kunnet mærke effekterne af krigen helt ind i hjemmene.

Det er derfor heller ikke underligt, at køgenserne ivrigt fulgte med i Verdenskrigens begivenheder og ventede på nyt. Køge havde på dette tidspunkt to aviser, Kjøge Avis og Østsjællands Folkeblad. Der ud over var der en lokalredaktør af Østsjællands Social-demokrat i Køge. Der var altså var rig lejlighed til at følge med i nyheder fra ind- og udland.

Alligevel skrev Østsjællands Folkeblad i 1914 en notits om en ny tjeneste til telefonforespørgsler, som den havde oprettet:

Alle Forespørgsler om Krigsbegivenhederne bedes fra i Dag rettet til vor nye Telefon, Køge Nr. 350, som besvarer alle Forespørgsler fra 8-9 formiddag og 6-8 Aften”.

På denne måde kunne alle få de seneste nyheder, uafhængigt af avisens udgivelsestidspunkt. Det var altså fuldstændig som når vi i dag også besøger avisernes internetudgaver, for at få seneste nyt i en given sag.