Køge 1914-2014. Materialemangel under krigen forsinkede Køge-Ringsted banen

1914-2014. Et jubilæum i Krigens skygge.

Køge-Ringsted, første spadestik
Køge-Ringsted, første spadestik

I år er det 100 år siden Første Verdenskrig brød ud. Danmark forholdt sig neutralt i krigen og formåede at styre uden om krigens rædsler. Alligevel satte krigen sit præg på Danmark og hverdagen i Køge.

Som optakt til efterårets Golden Days-arrangementer i Køge om Første Verdenskrig, bringer Køge Arkiverne og Lørdagsavisen en række fortællinger fra Køge.

De handler alle om Køge i tiden omkring Første Verdenskrig. Historierne bringes sommeren over i Lørdagsavisen og offentliggøres også løbende på www.koegearkiv.dk

Materialemangel under krigen forsinkede Køge-Ringsted banen

Fra åbningsdagen 3.8.1917 - Køge-Ringsted Jernbanen
Fra åbningsdagen 3.8.1917 – Køge-Ringsted Jernbanen

Første Verdenskrig forsinkede fuldførelsen af jernbanelinjen mellem Køge og Ringsted. Det var den generelle materialemangel, som forsinkede anlægsarbejdet med et helt år.

Mange år før Køge-Ringstedbanen blev opført, havde der været planer om en ny linje denne vej. De første planer stammer helt tilbage fra 1880´erne. I 1907, efter flere forgæves forsøg, greb justitsminister Alberti ind i arbejdet. Han var i øvrigt valgt i Køge Kredsen. Alberti sørgede for, at forslaget blev vedtaget i Rigsdagen. Vi har fra den tid begrebet en ”ministerbane”, som sagtens kan sammenlignes med vore dages jyske ”trafikmafia”.

Åbningen 1917 - Køge-Ringsted Jernbanen
Åbningen 1917 – Køge-Ringsted Jernbanen

Man nåede at gå i gang med anlægsarbejdet kort før Første Verdenskrig brød ud. Men på grund af krigen led man under mangel på materialer, og der var også store prisstigninger på arbejdet. Dette forsinkede og fordyrede byggeriet meget. Banen skulle have åbnet 1. november 1916, men det var ikke før maj 1917, at man kunne køre den første prøvetur.

Den 4. august 1917, næsten et år efter tidsplanen, åbnede Ringstedbanen endelig. Priserne på kul til damplokomotiverne var nu så meget opskruede på grund af krigen, at man derfor indledte banedriften med kun to daglige togpar.

Banen kørte med overskud i de første år, men allerede i midten af 1920´erne betød begyndende konkurrence fra biler, at økonomien skred under banedriften. Under Anden Verdenskrig fik lokalbanen en kortvarig opblomstring på grund af benzinmangel. Efter krigen var der igen underskud på banedriften.

De kommuner, som banen kørte igennem, gav et driftstilskud til Køge-Ringsted banen. Det holdt banen i live frem til 1963. Her stod man foran betydelige investeringer, for at bringe banen og udstyr op til moderne standarder. Det kom til at betyde enden for banen.

I Køge Bys Historie fra 1988 kan du selv læse mere om Køge-Ringstedbanens historie.

Se også www.jernbanen.dk samt www.koegearkiv.dk for yderligere oplysninger. Endelig har Erik Petersen en udbygget hjemmeside www.evp.dk om banen og har også lavet film om banens historie.