Fotoalbummet – Torvet 7 – 1900

Torvet 7, hvor Vero Moda i dag har til huse, hører til en af byens ældste ejendomme, skønt den ikke umiddelbart fremtræder sådan. Bag den pudsede facade gemmer sig svært egebindingsværk, og man regner med, at ejendommen er opført midt i 1500-tallet.
På billedet ses endnu de meget karakteristiske knægte under stokværksfremspringet mellem 1. etage og stueplan. Disse knægte er i dag forsvundet fra bygningen, men opbevares på Køge Museum. Knægtene er de første kendte repræsentanter for den for Køge så karakteristiske knægttype, som senere udelukkende findes under bygningernes tagskæg.

Under ejendommen er fundet resterne af en middelalderkæl­der, som stammer fra et hus, der har ligget med gavlen mod Torvet, men et par meter tilbagetrukket i forhold til gadelin­jen. Der har været nedgang til kælderen fra Torvet i husets nordvestlige hjørne.

På grund af den centrale placering på Torvets østside, er der fremsat den spændende antagelse, at det forsvundne gavlhus kan have rummet en eller anden offentlig funktion, måske byens middelalderlige rådhus, som man ikke har fundet levn efter i murværket i den nuværende rådhusbygning.

Ugens billede stammer fra ca. 1900, hvor guldsmed Johan Holm havde forretning i stueetagen. Han fik borgerskab i Køge som guldsmed i 1876 og døde i 1904 som 58-årig. Holm var en af byens fremtrædende mænd. Han var formand for Køge Borger- og Håndværkerforening, aktiv ved opførelsen af Teknisk Skole, medlem af byrådet og af Odd-Fellow Logen. Han efterlod sig enke og en stor børneflok, hvoraf to var ukonfirmerede, som der stod i avisen ved hans dødsfald. (Foto: Køge Byhistoriske Arkiv)

Birte Broch