Fotoalbummet – Vognfabrikant Johan Petersen 1920

Billedet viser vognfabrikant Johan Petersen (1864-1956) med sin frue Jenny – klar til at køre i en af deres nye fine vogne. Billedet er sandsynligvis taget i gården Torvet 25, hvor familien Petersen boede. Fotografiet er taget omk. 1920. Bemærk vognens fine fletværk og hestens velplejede hestemanke.

I en lang årrække satte Johan Petersen sit præg på byen. Han var oprindeligt uddannet maler og i en tidlig alder tilknyttet Teknisk Skole som tegnelærer. Samtidig med at han oparbejdede en stor malerforretning, begyndte han at fremstille hestevogne. Efterspørgslen efter vognene var stor, da bilen endnu ikke havde udkonkurreret hestevognen. ”Køge Vognfabrik og Magasiner” fabrikerede specielt herskabsvogne til godserne omkring Køge og på Stevns. Vognfabrikationen voksede, og Johan Petersen besluttede at sælge sin malerforretning.

Udover sin vognfabrik besad Johan Petersen mange tillidsposter og hverv i Køge. I en ung alder blev han indvalgt i bestyrelsen for Køge Borger- og Håndværkerforening, hvor han fungerede som formand i 1910-1936. Ved foreningens 85 års jubilæum i 1932 fik han Ridderkorset. Det var på hans initiativ, at en Køge afdeling af ”Dansk Arbejde” blev oprettet i 1914. Han var formand for afdelingen i 1914-1916. Han var endvidere indvalgt i Kjøge Banks repræsentantskab 1920-1922, og formand for bankens bestyrelse i 1922-1926. Derudover blev han i 1909 valgt til byrådet.

I 1936 blev han syg. Han måtte nedlægge sine hverv og sælge sin forretning. Samme år flyttede familien til Præstø, hvor hans bror købmand Anthon Petersen boede. Her kom han til kræfter igen. I 1946 dødede Jenny Petersen Hansen få dage før ægteparret skulle have fejret diamantbryllup. Johan Petersen dødede i 1956 – i en alder af 92 år. (Foto: Køge Byhistoriske Arkiv.)

Mette Henriksen