Fotoalbummet – Skovfogeder 1885

SkovfogederBilledet viser Gammel Kjøgegaards 5 skovfogeder omk. 1885. I forgrunden skimtes det nedlagte bytte. Fra venstre er det: Rasmus Hansen, Rasmus Nielsen, Ole Nielsen (overskovfoged), Hans Christensen og Christian Nielsen.

I senmiddelalderen skete der en monopolisering af jagtretten, således at jagt blev en forlystelse udelukkende for kongen og dele af adelen. Jagtrettighederne var datidens magt- og statussymbol. Skovridere og skovfogeder blev udpeget til at holde opsyn med skovene og vildtet, specielt med krybskytteri, som blev straffet hårdt. Skovriderne red til hest, mens skovfogederne bevægede sig til fods.

Med jagtloven af 1851 knyttedes jagtretten sig til ejendomsretten til skovene, og kongens og adelens privilegier blev ophævet.

I dag kræves der jagttegn for at gå på jagt i Danmark. I 1995/96 var der 175.00 jagttegnsløsere i Danmark. (Foto: Køge Byhistoriske Arkiv)

Mette Henriksen