Fotoalbummet – Skolegården på Borgerskolen 1898

Billedet viser et frikvarter i skolegården på Borgerskolen 1898. Det er fuld af liv og tumult, men der er ikke meget plads til leg og legeredskaber. Bemærk den usynlige linie gennem gården med pigerne bagerst og drengene forrest. Pigerne og drengene gik hver for sig i skolen. Lærerinderne og lærerne bærer alle hat. Til venstre ses indgangen til skolens udendørs lokummer.

Omkring århundredeskiftet var der 2 skoler i Køge: Tøxens skole og Borgerskolen (fra 1924 Brochmands skole) samt nogle mindre private skoler. Tøxens skole var en kommunal betalingsskole, mens Borgerskolen var gratis.

Skoleloven fra 1814 havde indført 7 års skolegang for alle børn i Danmark. Børnene blev undervist i læsning, skrivning, regning, religion, gymnastik og sang. Der var streng disciplin i skolerne og afstraffelse med spanskrør var en daglig begivenhed, selvom det ikke var alle lærere, der var lige strenge. Et af højdepunkterne i skolen var den årlige skoleudflugt. Eleverne på Borgerskolen tog på skovtur til Billesborgskoven, mens eleverne på Tøxens skole blev kørt i hestevogn til Lellingeskoven.

I midten af 1850’erne gik der ca. 200 børn på Borgerskolen, og til alle de børn var der 3 lærere. Senere kom flere lærere til: omk. 1920 var der 20 lærere og omk. 1930 var der ca. 30 lærere. Men med et stigende befolkningstal i Køge var der også blevet mere og mere trangt på byens skoler, og i 1951 blev Brochmands skole udvidet til det dobbelte. Det var ikke nok, og i 1954-58 blev Søndre skole opført til de store årgange.

Den oprindelige Borgerskole fra 1808 lå i den gamle præstegård på hjørnet af Katekismusgade og Nørregade. De gamle bygninger blev revet ned i 1892, og skolen fortsatte i nye bygninger. I 1915 blev der tilføjet en gymnastiksal og en kommunal badeanstalt. Efter en udbygning af Borgerskolen i 1924 kom den til at hedde Brochmands skole. I 1988 blev de to skoler Brochmands skole og Tøxens skole sammenlagt til Skt. Nikolaj skole. (Foto: Køge Byhistoriske Arkiv.)

Mette Henriksen, arkivar ved Lokalarkiverne i Køge Kommune.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.