Fotoalbummet – Skibsværft 1912

Billedet viser et mindre skibsværft beliggende på Køge Havns søndre kaj. Der er tale om det værft, der blev etableret i 1905 af Laurits Larsen og Julius Flindt. Larsen stammede fra Thurø og var i 1904 kommet til Køge, mens Flindt var født i Køge som søn af havnefoged og skibsbygger J.V.L. Flindt, der i årene 1872-96 havde et skibsværft i inderhavnen.

Efter nogen tid blev Laurits Larsen eneejer af det nye værft, der i forbindelse med de store anlægsarbejder på søndre kaj 1915-16 flyttede ind i Åbassinet. I begyndelsen lå det på den østlige side af Åbassinet, men efter Toldbodvejens anlæggelse i 1947 måtte man flytte over på den nordvestlige side. Efter Larsens død i 1939 førte sønnen Svend Åge Larsen værftet videre sammen med brødrene Emil og Hans. Senere igen (1973) blev det overtaget af Tage Olsen. I dag drives værftet af Jørgen Birch.
På det gamle fotografi fra ca. 1912 er man i gang med at bygge to nye skibe, mens et tredje er til reparation. Det er stenfiskerbåden yderst til højre, der har betegnelsen St.F. Nr. 1086. På byggepladsen ligger der høvlspåner, kæder, reb, planker og forskellige taljer.

Larsens værft byggede bl.a. motorpaketbåden ”Ena” for kommissionær Frode Rasmussen i 1912. Dette skib sejlede på en nyoprettet fragtrute mellem Køge og København tre dage om ugen.

Yderst til venstre ses den gamle toldbod, og bag skibene ses på den nordre kaj det dengang nybyggede (1910) pakhus fra Hasselbalchs Eftf. (Foto: Køge Byhistoriske Arkiv).

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.