Fotoalbummet – Rådhusklokken

Køges 500 år gamle klokke slår igen – maj 2002

Billedet viser Køges næsten 500 år gamle klokke, der oprindeligt hang på Gråbrødreklosteret i Vestergade, – ved den nuværende Klosterkirkegård. På klokken ses et billede af den hellige Frans af Assisi (1182-1226), stifteren af Gråbrødremunkenes orden. Han er iført munkedragt og står med sine oprakte hænder for at fremvise stigmata – det vil sige, at han har sår af samme art, som dem Jesus fik på korset. På den anden side af klokken ses et relief af Jomfru Maria med Jesusbarnet i strålekrans. Klosteret er indviet til Jomfru Maria. Øverst på klokken anes en inskription:

”naar jeg lyder, iler de guddommelige Frants’ Brødre med at opsende Løfter og Bønner til Gud. Johannes Fastenowe støbte mig, da Broder Bernhard var Guardian i Herrens Aar 1522, for den hellige Marie, Trøsterindens, Kloster af ”de smaa Brødres” Orden i Køge By. O Ærens Konge, kom med Fred”.

Som indskriften omtaler, blev den gamle klokke brugt til at kalde Gråbrødremunkene sammen til bøn her i Køge i middelalderen. I 1484 havde Kong Hans givet en kongsgård til Gråbrødremunkene til oprettelsen af et franciskanerkloster i Køge. I starten af 1500-tallet stod klosteret færdigt. Bygningen fungerede dog kun i kort tid som kloster, da begivenheder omkring Reformationen i 1531 sendte munkene på flugt, og landets klostre blev nedlagte.

Klosteret blev derefter skænket til Køges borgere. Klosteret forfaldt, og i midten af 1500-tallet fik borgerne i Køge lov til at genanvende byggematerialerne til bygningen af Køge rådhus. Denne form for genbrug var tidligere meget almindelig. Klosterklokken blev ligeledes bragt til Rådhuset, hvor den har levet et hengemt liv i mange år. Redaktør af Køge Avis Frederik Opffer skriver dog i en avisartikel fra omkring 1900, at klokken også blev brugt til at ringe til valg her i Køge.

Klokken er støbt af klokkestøber Johannes Fastenowe. I perioden 1511-22 støbte han omkring 30 kirkeklokker, hvoraf klokken i Køge er én af dem. Hans klokker hører efter sigende til de bedste af sin art.

Klosterklokken er nu atter kommet til ære og værdighed i forbindelse med renoveringen af loftet på Køge Rådhus. Klokken er nu ophængt – i det originale ophæng – i en ny kvist over rådhusuret. Klokken er forbundet med rådhusuret, og slår et slag en gang i timen, – så Køges borgere kan følge tidens gang.

Klokken er ikke synlig udefra, men indefra Rådhuset kan den imponerende klokke betragtes. For interesserede er det muligt at se gipsafstøbninger af de to motivet med den hellige Frans af Assisi og Jomfru Maria i strålekrans på kirkemuseet i Køge Skt. Nikolaj Kirke. Gipsafstøbningerne tilhører Køge Museum. (Foto: Køge Byhistoriske Arkiv.)

Af arkivar Mette Henriksen, Lokalarkiverne i Køge kommune.